Mokrý ve funkci střídá nedávno odvolaného Víta Šujana. Na jeho podporu sepsali místní a zástupci tamní kulturní scény radním, kteří ho odvolali, otevřený dopis. Pod internetovou petici se dosud podepsalo přes tři sta lidí. Včetně těch, kteří pracují pro město. „Nesouhlasím s odvoláním pana Šujana. Základem kultury v každém městě musí být kultura místní - koncerty, divadla a další akce místních umělců. To, že někdy přijedou "umělci z Prahy" je jistě hezké, ale důležitější je fungující lokální scéna. Vše ostatní je jen nadstavba. Právě rozhýbání místní scény se panu Šujanovi povedlo velmi dobře,“ reagoval na otevřený dopis například Pavel Vaněk z Blanska.

Autorka otevřeného dopisu Jana Písaříková má za to, že odvolání ředitele fakticky znamená ztrátu kontinuity a další restart této instituce. „Pan Vít Šujan ve své funkci působil pouhé dva roky a tři měsíce, přičemž větší část této doby byla kultura kvůli koronavirové pandemii ve stavu nouzového fungování. Vedení kulturního střediska tak ani nemělo šanci naplno zrealizovat to, co si ve své koncepci s příchodem Víta Šujana stanovilo,“ sdělila kurátorka, která v minulosti pracovala v Galerii města Blanska. Ta spadá právě pod kulturní středisko.

V otevřeném dopise uvedla, že zjitřenou atmosféru kolem Šujanova odvolání přiživuje i veřejná spekulace, že šlo o politicky účelový krok a město už má na jeho post svého favorita. Zmíněného Tomáše Mokrého. Zároveň apelovala na vypsání výběrového řízení a přizvání nezávislých odborníků do výběrové komise. „Vnímáme potřebu vypsání řádného výběrového řízení. Současně chceme, aby kulturní středisko pokračovalo v přípravách kulturního programu na letošní sezonu. Proto rada oslovila a s účinností od 15. února 2023 jmenovala novým ředitelem střediska Tomáše Mokrého. Jmenován je na dobu určitou do doby výběru nového ředitele vzešlého z řádného výběrového řízení. Nástup nového ředitele předpokládáme nejpozději od 1. září 2023,“ argumentovali v úterý v odpovědi na otevřený dopis radní.

Distancovali se od toho, že by se ohledně Šujanova odvolání a jmenování jeho dočasného zástupce jednalo o politické čachry. A také od tvrzení, že by k jeho vedení neměli v minulosti opakovaně zásadní připomínky. Znovu zopakovali, že předchozí ředitel byl sice zdatný hudebník a umělec, ale slabý manažer. Očekávali vyšší počet akcí pořádaných přímo kulturním střediskem mimo kino a galerie. Nový formát farmářských trhů, personální a ekonomický restart kulturního střediska a lepší využití a správu budov. Radní tvrdí, že ve většině těchto oblastí nedošlo k posunu a nezměnilo se ani manažerské vedení střediska.

Posun i v covidu

Vít Šujan byl z kroku blanenských radních rozčarovaný. „Nevím, odkud se ta dlouhodobá a zásadní nespokojenost s mojí prací vzala. Pokud se objevily připomínky, pak zpravidla vágní. Například více akcí pro rodiny s dětmi nebo věci, které bylo potřeba uchopit dlouhodoběji a koncepčněji. Jako nový model farmářských trhů,“ řekl na začátku února krátce po odvolání Deníku Rovnost.

Je přesvědčený o tom, že podle jím předložené a nerozporované dramaturgie navazující na koncept z výběrového řízení se kulturní středisko posunulo vpřed. I v době koronavirové epidemie. „Pokud požaduje město více masových akcí, bez dalších peněz se to neobejde. Blansko disponuje kulturně a společensky nepočetnou aktivní vrstvou, jejíž možnosti časové, žánrové a ekonomické nejsou pochopitelně bez omezení. Navíc náročností pořádání takových podniků jsme se dostali jako kulturní středisko loni na samotnou mez udržitelnosti. Personální, prostorové i nákladové,“ zdůraznil.

Upozornil, že většina městských akcí je s volným vstupem. U jiných zase tržby ze vstupného neustále snižují rostoucí náklady na honoráře, energie nebo produkci. „Situaci jsme ale přes veškeré problémy a budoucí výzvy vnímali jako přehlednější, než se jevila do doby před mým nástupem do funkce. Spolupracovníci byli motivovaní i kompetentní. A práce začínala dávat smysl. Odezva nejen blanenské kulturní obce navíc svědčila o tom, že naše dramaturgie mezi lidmi rezonuje,“ dodal odvolaný ředitel, který je nyní ve výpovědní lhůtě. Jeho aktuální vyjádření se Deníku zatím nepodařilo získat.