Špičková výstroj, mechanizace průkopů, potápěčské vybavení. A přesto dodnes existuje v Moravském krasu jeskynní systém, na kterém si vylámali zuby všichni dosavadní aktéři výzkumu. Systém ostrovských a vilémovických vod se noří do podzemí několika ponory a vyvěrá jako Malý výtok v Pustém žlebu nedaleko Punkevních jeskyní. Při jeho průzkumu byla objevena řada nových jeskyní, řada jeskyní známých odnepaměti byla prolongována.

Avšak místa, kde se podzemní ručeje stékají v jeden tok, místa, kde lze předpokládat větší prostory tohoto systému, se dosud objevit nepodařilo.
Klíčů k průniku do systému je mnoho. Jeskynní propasti Vintoků nedaleko Ostrova zkoumal již profesor Absolon. Ten také při prorážení odvodňovací štoly do Punkevních jeskyní pronikl do tzv. Vilémovické jeskyně, která souvisí s vývěrem Malý výtok.

Přítokový sifon Vilémovické jeskyně prokazatelně souvisí s hydrografií ostrovských a vilémovických vod a dodnes je předmětem intenzivních průzkumů. Speleopotápěči objevená a dokumentovaná jeskyně Stovka je však téměř v celé části pod vodní hladinou a okamžik, kdy se potápěč vynoří v ohromných chodbách nad vodou, dosud nenastal. Je však zřejmé, že koncové části Stovky probíhají někde v oblasti pode dnem Suchého žlebu.

Epochální úspěchy nepřinesly ani úspěšné objevy v závrtech v těsném okolí Vilémovic. Pod závrty Daňkův a Kajetánův žlíbek nebo ve Vilémovickém propadání jsou sice několik set metrů dlouhé a kolem 100 metrů hluboké nádherné propasťovité jeskyně, ale všechny bez výjimky končí neprůstupnými sifony v oblasti pod Suchým žlebem.

Objevné průstupy v Srnčí a Verunčině jeskyni a také v prostorách pod Nejezchlebovým lomkem zastavily mocné vrstvy naplavených sedimentů. Zdá se, že magické místo, pod kterým se nachází největší bílé místo na podzemní mapě je v oblasti pod Suchým žlebem mezi Macochou, Ostrovem, Vilémovicemi a Horní úzkou.

Dosud poslední, a velmi náročný pokus poodhalit alespoň část neznáma, proběhl loni v létě, kdy členové skupiny Tartaros spolu s desítkami jeskyňářů z celé republiky uskutečnili úspěšný čerpací pokus koncového sifonu v jeskyni Nový Lopač u Ostrova. Sifon se podařilo odčerpat a uvolnit. Při velmi náročné několikadenní akci jeskyňáři pronikli za kritické místo sifonu, začali stoupat nahoru, ale zastavil je nepřekonatelný zával balvanů.

I tato skvěle zorganizovaná akce skončila nezdarem. Snad čas ukáže, jestli za vrstvami nánosů, za hlubokými sifony existují očekávané podzemní dvorany a nebo zda je systém tvořen převážně vodou zatopenými jeskyněmi.

Když se podíváme na orientaci geologických poruch, podél kterých je utvořena mohutná propast Macocha, může nás napadnout otázka: Nemohla by být právě Macocha klíčem k neznámému systému? Možná o tom něco poodhalí další díl…

Petr Zajíček