Náklady na zbourání starých lázní a stavbu nového bazénu se mají pohybovat kolem 238 milionů bez daně. Vedení dvacetitisícového města reagovalo, že demolice i stavební práce začnou letos. Předpoklad zahájení zkušebního provozu je konec příštího roku.

„Krytý bazén je pro Blansko stále jedním z klíčových projektů. V letošním rozpočtu na něj pamatujeme částkou patnáct milionů korun. Pokud práce budou postupovat rychle, jsme schopni vyčlenit až čtyřicet milionů,“ informoval na webu města starosta Jiří Crha.

V Nemocnici Blansko odstartují nákladnou rekonstrukci oddělení, které počítá i moderním urgentním příjmem. Jako první se postaví rotační jednotka.
VIDEO: Modernizace nemocnice v Blansku bude dražší, cena roste o desítky milionů

Město zvolilo metodu Design and Build, kde odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a tím i za celkovou kvalitu provedení nese firma, která stavbu zařídí. Ten ale ještě není vybraný.

„Veřejnost se může domnívat, že se kolem výstavby lázní nic neděje, protože ještě není vybraná stavební firma. Tak to ale není. V případě krytého bazénu nejde o klasické zadávací řízení, ve kterém zájemci o zakázku do určitého konkrétního termínu podají své závazné nabídky. Těmi se hned v následujícím kroku zabývá hodnotící komise podle předem stanovených kritérií,“ vysvětloval vedoucí oddělení investic Marek Štefan.

Dodal, že v případě jednacího řízení s uveřejněním, které město zvolilo, se zjišťuje nejprve zájem firem o zakázku a posuzuje se, jestli zájemci splní nezbytné kvalifikační předpoklady. Firmy následně podávají předběžné nabídky.

„A v rámci dalších fází řízení se o nich s uchazeči podrobně jedná. Po vzájemných konzultacích může dojít ještě k úpravám technických požadavků nebo zpřesnění zakázky,“ dodal Štefan. Aktuálně je dokončená první část zadávacího řízení.

  • Krytý bazén v Blansku je zavřený už třetím rokem kvůli havarijnímu stavu střechy. Poté v areálu lázní fungovala ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která objekt provozuje, uzavřela od loňského ledna také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy.

Počet firem, které se o zakázku zajímaly, blanenská radnice zatím nezveřejnila. Ani aktuální závazné termíny. S odkazem na to, že veřejná zakázka ještě není u konce.

„Opakovaně jsme se na to jako zastupitelé ptali, stejně jako na další informace. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme nakonec dostali víceméně jen strohá, obecná data. Obrátili jsme se proto na krajské úředníky, odpověď ještě nemáme,“ řekl Deníku opoziční zastupitel za Fórum Blansko Jan Došek.

Z usnesení blanenské rady ze začátku března vyplývá, že ze zadávacího řízení u zakázky na stavbu bazénu vyloučila jednoho účastníka. Důvodem bylo, že nesplnil podmínky, respektive nedoplnil potřebné údaje nebo je neobjasnil. „V zápise z rady který je neveřejný, ale zastupitelé ho mají, o tom ale není půl slova. K tomuto bodu není v zápise jedna jediná věta,“ upozornil Došek.