Vsobotu bude následovat jarmark tradičních řemesel a místních specialit, doprovázený celou řadou kulturních akcí. Podrobný program Dne městyse Křtiny je uveden níže

Křtinské spolky připravily na předvečer Dne městyse Křtiny putování oživlou historií Křtin. Od 18.30 do 20.00 budou na několika místech vcentru Křtin vMoravském krasu kvidění hrané výjevy zhistorie městyse pro pobavení i poučení. Atmosféru budou dokreslovat dobové kostýmy, šero a světlo svíček a loučí. Jednotlivá zastavení budou vyprávět o stavbě křtinského chrámu, o třicetileté válce, ale i o lyšce Bystroušce a o záhadách křtinské kostnice.

Režisérka místního ochotnického divadla KŘOVÝ Marcela Kuchyňková, která oživlou historii připravila, upozornila na výjímečnost této akce: „Křtiny mají velmi dávnou a bohatou historii a my ji chceme touto hravou formou přiblížit našim dětem. Podívaná to bude naprosto originální a věřím, že bude zábavná i poučná.“Za pozornost stojí veřejná diskuse na téma Křtiny dnes a Křtiny vroce 2017, která proběhne vsobotu 22.9. odpoledne. Občané budou mít příležitost vřízené diskusi probírat svoje naděje a obavy vsouvislosti sbudoucností městyse, ve kterém žijí.

Celá oslava Dne městyse Křtiny je jedinečným projevem spolupráce místních spolků. Na přípravě programu se podílí křtinští skauti, členové pěveckého sboru Kantila, ochotníci ze spolku KŘOVÝ, členové Sokola Křtiny, dobrovolní hasiči a občanské sdružení Horní mlýn a samozřejmě úřad městyse Křtiny. Přispěla i místní základní škola a fara.

Program Dne městyse Křtiny

Pátek 21.9.2007

18.30 – Putování oživlou historií Křtin

Sobota 22.9.2007

9.00 Slavnostní mše vchrámu Panny Marie Křtinské sloužená novoříšským opatem Marianem Kosíkem

10.00 Slavnostní zahájení panem starostou ing. Josefem Bednářem

- otevření jarmarku tradičních řemesel

- vystoupení žáků základní školy

10.30 Pojďme se bavit, hrát si, soutěžit

- skauti dětem

- hasička sdveřmi dokořán

- prohlídka kostnice

- Capuera a skupina historického šermu JAGA Brno

13.00 Vernisáž obrazů Pavla Grégra

14.00 Uvítání občanů panem starostou ing. Josefem Bednářem, slavnostní přípitek

- pásmo žáků základní školy o historii Křtin

14.45 Křtiny dnes a Křtiny vroce 2017 – veřejná debata

18.00 Divadelní představení „Chlebové střevíčky“

20.00 Večerní posezení shudbou

- ktanci a poslechu hraje Prorock

- vystoupení plivačů ohně

- zónky vhantecu

- ukázka středověkého tance

21.00 Posezení vhospůdce u cimbálu

Během celého dne:

Jarmark tradičních řemesel a místních specialit

Výstava zhistorie Křtin, života spolků a výtvarných prací dětí

Výstava obrazů křtinského malíře Pavla Grégra

Veteráni – staré automobily, motocykly a motorové pily

Neděle 23.9.2007

10.30 Slavnostní mše vchrámu Panny Marie

10.45 Jazzové matiné vatriu školy

14.00 Svěcení kříže

16:00 Fotbalový zápas „O pohár starosty“ – svobodní proti ženáčům

17.00 Koncert pěveckého sboru Kantila

Změna programu vyhrazena.