Křížový půdorys, monumentální kopule, věž i kostnice. Křtinský chrám Jména Panny Marie má našlápnuto stát se národní kulturní památkou. Vládě to navrhují pracovníci krajského úřadu.

Kdyby vláda skutečně vyhlásila křtinský chrám národní kulturní památkou, pro městys by to znamenalo příliv turistů. „Určitě by se ve Křtinách zvýraznil turistický ruch. Usilujeme také o to, aby se chrám stal basilikou minor. Jako národní kulturní památka by se snad jeho šance zvýšily,“ uvedl starosta Křtin Josef Bednář, který by v městysi rád viděl jedno ze sídel biskupa. Titul basilika minor se uděluje významným chrámům.

Že existuje úmysl povýšit křtinský chrám na basiliku minor potvrdila i mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. „Ano, brněnské biskupství o to usiluje řadu let. Nemůže však v této věci rozhodovat. Je zároveň potřeba, aby chrám splňoval všechny požadované podmínky stanovené Vatikánem,“ řekla Jandlová.

Poutním místem už od středověku

V současnosti je chrám Jména Panny Marie na seznamu kulturních památek, které by vláda mohla vyhlásit. Stavbu na seznam navrhli krajští radní. „Jde o jednu z nejzdařilejších staveb vrcholného baroka ve střední Evropě. Od počátku středověku jsou Křtiny doloženy jako poutní místo, začátkem osmnáctého století je rozhodnuto o přestavbě původního kostela. Projekt navrhl pro zábrdovické premonstráty Jan Blažej Santini.

Velkorysá přestavba byla realizována v letech 1718-1750,“ řekl krajský mluvčí Jiří Klement. U pracovníků krajského úřadu křtinský kostel zabodoval i proto, že se na jeho výzdobě podíleli moravští umělci jako Ignác Lengelacher, Antonín Schweigl a jeho syn Ondřej či Josef Stern.

Pokud vláda návrh schválí, začne platit od prvního července. „Stavba by využívala statutu národní kulturní památky. Pečoval by o ni Národní památkový ústav v Praze a Krajský úřad Jihomoravského kraje,“ dodal Klement. Do Křtin se občas vydá na výlet Jana Synáková s rodinou. „Jezdíme tam právě kvůli kostelu. Má neuvěřitelnou atmosféru,“ pochvaluje si žena. Krajští radní na seznam navrhli i adamovský Světelský oltář. Podle Klementa ale vláda letos nehodnotila předložené návrhy movitých památek.