Aktuální cena za GJ je tam nově 778 korun oproti kalkulovaným 518 korunám. Domácnosti napojené na CZT tak v závěrečných dvou měsících letošního roku zaplatí po zvýšení záloh tisíce korun navíc.

„Vypadá to, že podnikatelská koncepce a strategie firmy ZT energy stála na jediném vratkém pilíři. Několik let se vedení města i společnost chlubily, jak máme nejnižší cenu tepla za GJ. Bylo to sice pěkné, ale jak vidíme, tento koncept fungoval pouze v ekonomicky příznivých časech. Proč nebyly nastaveny mechanismy, aby se to nestalo?“ okomentoval situaci opoziční zastupitel za KSČM Emil Pernica.

Marek Mach se raduje ze vstřelené branky.
Pilování defenzivy Blanska počká na zimu. Je lepší soupeře přestřílet, říká kouč

Město, které je zároveň významným odběratelem tepla ze sítě kotelen, s přibližně čtyřnásobným skokovým navýšením záloh nesouhlasí. Zástupce společnosti ZT energy vyzvalo k dodání dokumentů, které by to podložily.

„O navýšení jsme se dozvěděli z nového předpisu záloh, který ZT energy rozeslalo všem koncovým odběratelům. Město a jeho příspěvkové organizace jsou totiž také odběrateli ze soustavy CZT. S podobným navýšením ovšem naše rozpočty nepočítají, obdobně jsou na tom i ostatní odběratelé,“ informovala vedoucí blanenského odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Ve smlouvě mezi městem a ZT energy stojí, že v případě změny cen paliva nebo elektřiny během roku bude předběžná cena úměrně tomu změněna a promítnuta do záloh na dodávky tepla za příslušný měsíc a měsíce další. „Změnu zálohových úhrad ohlásí dodavatel odběrateli písemně nejpozději patnáctý pracovní den v měsíci předcházejícím měsíci, od něhož změna ceny tepla bude provedena,“ uvádí smlouva.

Centrální zásobování teplem v Blansku

Síť kotelen v Blansku je města. Od ledna 2020 ji pronajalo soukromé firmě ZT Energy.

Na 4 roky.

Firma Blansku ročně zaplatí za pronájem 5,9 milionu korun. Město z něj splácí úvěr na opravu kotelen.

V současnosti je na síť napojeno asi 110 objektů.

Důvodem zdražení je podle vedení energetické firmy cena zemního plynu, která je pro výrobu tepla zásadní. Za poslední rok poskočila trojnásobně. V měsíčních produktech dokonce sedminásobně. Letos firma počítala s cenou 518 korun za GJ. Nově ji přepočítala na 778 korun.

„Aktuální dramatický nárůst ceny zemního plynu na burze se v ceně tepla neprojeví v plné míře, protože plyny nakupujeme v postupných krocích, které provádíme s ročním předstihem. Část tak máme nakoupenou za ceny, které předcházely aktuálnímu dramatickému vývoji,“ informovala v dopise společenstvím jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová. Poznamenala, že po výpadku dodavatele plynu má nyní společnost nového. Současně ubezpečila odběratele, že dodávka zemního plynu, potažmo tepla tak není v ohrožení.

A jaká bude cena tepla příští rok? Odpověď není jasná. Předběžnou kalkulaci budou zastupitelé Blanska schvalovat na prosincovém zasedání. Klíčové je, aby do té doby znali skutečnou výši nasmlouvaných kontraktů s novým dodavatelem plynu. „Náklady na pronájem technologie CZT tvoří jen malou část vstupů započítávaných do kalkulačního vzorce, z něhož cena tepla vzejde. Jeden milion korun nájemného představuje pro ilustraci zhruba patnáct až dvacet korun v ceně za 1 GJ. Oproti tomu cena plynu tvoří až sedmdesát procent částky za dodávaný gigajoul tepla,“ uvedl na webu města místostarosta Ivo Polák.

V současnosti je na centrální zásobování teplem v Blansku napojených více než sto domů, včetně tisícovky domácností. Do soustavy chce radnice postupně zapojit další budovy. V první fází uvažovalo o Dělnickém domě a kině. Výhledově pak o nemocnici.

Pronájem městské sítě kotelen společnosti ZT energy v minulosti kritizovali také blanenští opoziční Piráti, kteří kontaktovali Energetický regulační úřad (ERÚ). Podobně jako Boskovičtí, když si před dvěma lety stěžovali na vyúčtování dodávek tepla od stejné společnosti. „Zatím od Energetického regulačního úřadu nemáme žádný závěr,“ řekl Deníku Rovnost vedoucí boskovického odboru správy majetku Pavel Musil.

ERÚ letos v březnu už jiné starší řízení se ZT energy zastavil. Měla se dopustit správního deliktu, když po odběratelích požadovala výslednou cenu tepla za rok 2016, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen. Do výsledné ceny měla zahrnout nepřiměřený zisk. „Spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo účastníkovi řízení prokázáno,“ stálo v odůvodnění zastavení řízení.