Nově zrekonstruované prostory mateřské školy si všichni zájemci mohou prohlédnout na dni otevřených dveří. Ten vedení obce naplánovalo k příležitosti křetínské pouti, a to na tuto neděli od deseti hodin do čtyř odpoledne.Křetínská mateřská škola se oprav dočkala o letošních letních prázdninách.

„Pro rekonstrukci se vedení obce a zdejší základní a mateřské školy rozhodlo kvůli rostoucím nárokům hygienických předpisů. V historické budově mateřské školy jsme tak museli řešit opravu sociálních zařízení a stravovacího provozu. Současně jsme budovu plynofikovali. Vše jsme navíc museli skloubit s výměnou oken na budově a osazením zařízení, které odvlhčuje zdivo budovy," vysvětlil místostarosta Křetína Bořek Procházka.

Zároveň se Křetínským podařilo dokončit poslední, čtvrtou etapu výměny oken na tamní základní škole. „Budova je veliká, okna jsme tak začali vyměňovat již před třemi lety. Nyní jsou nová okna v celé škole," uvedl místostarosta.

Do rekonstrukcí mateřské a základní školy Křetín investoval asi dva miliony korun. „Přibližně osm set tisíc korun se nám ale podařilo získat z dotací," dodal místostarosta s tím, že kromě většího pohodlí v obou budovách opravy přinesou i úspory na energiích na vytápění.