V devatenáctém století nechal zámeček vybudovat rod Des Fours-Walderode. Ten měl v Křetíně už lovecký zámek, který ale roku 1852 vyhořel. „Majitelé ho nechtěli obnovovat, tak jej přestavěli na sídlo hospodářské správy," říká ředitelka Jihomoravských dětských léčeben Kateřina Bednaříková. Kolem pak vybudovali rozsáhlý park se dvěma rybníky.

Zámek patřil tomuto rodu, zčásti původem z Lotrinska, až do roku 1933. „Pak jej vlastnil stavitel Hubert Svoboda. „Říká se, že ho majitel Des Fours-
Walderode prohrál v kartách," poznamenává Bednaříková. Po druhé světové válce byl majetek Svobodovi zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Na čas zámek sloužil jako útulek pro ženy a dívky.

V lednu 1947 začala jednání o zřízení dětské ozdravovny. „O věci mělo především rozhodnout ministerstvo zemědělství, jemuž příslušela pravomoc rozhodování o osudu konfiskovaného majetku," stojí v křetínské kronice. V květnu pak Státní dětskou ozdravovnu otevřeli. Tehdy v ní pobývalo asi sto dětí, které byly po nemoci pod dohledem zdravotníků. V září stejného roku pak v Křetíně uctili památku křetínského rodáka, pedagoga Františka Mareše. „Při této příležitosti mu byla odhalena pamětní deska a ozdravovna byla pojmenována jeho jménem. Na slavnosti se vystřídalo několik řečníků, mezi nimi také ti ze Slovenska," popisuje dál zápis kroniky z roku 1947.

Zámek ve Křetíně slouží jako léčebna pro děti.Zdroj: archiv Dětské léčebny Křetín

Děti v léčebně využívají i rozsáhlý park. Jedna jeho část je především okrasná. „V tomto anglickém parku najdeme různé vzácné dřeviny a nedávno vybudované takzvané mlatové cestičky. Díky nim se dá parkem různě procházet," popisuje Bednaříková. Druhou část využívají děti ke cvičení a různým hrám. Je tam například bazén nebo minigolf. Do budoucna uvažuje vedení léčeben o vybudování zookoutku.

Zámek s parkem i dalšími budovami ve Křetíně je také součástí rozsáhlého modelu železnice Františka Bačovského ze Křetína. Ten svůj výtvor ukazuje v určité časy i veřejnosti. „Model kopíruje stav ze sedmdesátých až osmdesátých let. Budovy jsou zhotovené buď z plastové stavebnice, nebo papíru," komentuje Bačovský. Z něj postavil modelář i objekt samotné ozdravovny. Při stavbě použil kromě papíru jen tenká dřívka.

Památka dnesKřetínský zámeček slouží už od roku 1947 jako dětská ozdravovna. Od roku 2011 pod názvem Dětská léčebna Křetín, která je spolu s Dětskou léčebnou pohybových poruch Boskovice a Dětskou léčebnou se speleoterapií Ostrov u Macochy součástí Jihomoravských dětských léčeben. Věnují se tam léčbě obezity i poruchám příjmu potravy u dětí. Kromě toho ji navštěvují opakovaně nemocné děti s dýchacími potížemi a děti s poruchou pohybového ústrojí. V areálu léčebny stojí také pavilon Sýpka, kde jsou pokoje pro maminky s dětmi a prostory mateřské a základní školy.

VERONIKA JELÍNKOVÁ