Většinu prací již má firma za sebou. „Dokončujeme korunu hráze, přelivnou zeď a spadiště. V následujících měsících se budeme soustředit na dokončení mostovky a vybetonování skluzu a vývaru,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Součástí prací byla také těžba, odvoz a uložení sedimentů. „Odtěžili jsme šestasedmdesát tisíc kubíků. Což je o deset tisíc kubíků sedimentů více, než byl původní plán. To se odrazí zejména na kvalitě vody v nádrži. V místě uložení usazenin teď vysadíme přes čtyři stovky kusů dřevin, které jsou původní a v lokalitě se přirozeně vyskytují,“ říká Gargulák.

Vlaky na trati v Blansku zastavila havárie. Snímek je ilustrační.
Zničená výhybka u Blanska zastavila provoz na trati, lidé museli do autobusů

Své místo zde dostanou stromy jako je třešeň, lípa, dub, bříza a javor, z keřů to bude například svída, dřín, hloh, kalina či střemcha.

S ohledem na velmi suchý podzim a nedostatečný přítok se aktuální hladina nachází přibližně třicet centimetrů pod maximální možnou úrovní.  „Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě. Cílem bylo zachovat všechny účely nádrže – od ochrany před povodněmi, přes hospodaření s vodou, nadlepšování ekologických průtoků pod nádrží, až po rekreační využití. Vždy budeme mít dostatečný prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází vodní nádrže,“  ujistil Gargulák.

Zdroj: Povodí Moravy

Náklady na rekonstrukci vodní nádrže Letovice jsou 236 milionů korun, z toho 217,5 milionu zaplatilo Ministerstvo zemědělství a zbylých 18,5 milionu platí Povodí Moravy. „Rozsáhlou modernizaci letovické přehrady zahájilo Povodí Moravy v srpnu 2021. Cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. Hotovo bude v listopadu 2024," sdělil mluvčí organizace Petr Chmelař.