Zatímco v ostatních regionech jižní Moravy zřizuje muzea Jihomoravský kraj, v Blansku a v Boskovicích je to jinak. Obě tamní muzea si totiž města spravují sama a od kraje dostávala jen příspěvky. Pro Blansko i Boskovice znamená tento stav značnou finanční zátěž. „Za posledních víc než dvacet let šlo z rozpočtu města do Muzea Blansko asi sto milionů korun," vyčíslil starosta Blanska Ivo Polák s tím, že blanenská radnice investuje do provozu muzea asi pět a půl milionu korun ročně. V Boskovicích stojí městskou pokladnu tamní muzeum asi tři a půl milionu korun za rok.

Že muzea nespravuje kraj, s sebou nese i další komplikace. Ty se týkají například archeologických nálezů. „Každý takový nález patří kraji. Je nutné jej tedy odevzdat do nejbližšího krajem zřizovaného muzea. Což byl na Blanensku problém," vysvětlil radní Jihomoravského kraje Jiří Němec.

O převodu obou muzeí do majetku Jihomoravského kraje vedení obou měst a Jihomoravského kraje začala jednat už loni. Muzea by pod kraj měla přejít od prvního ledna roku 2016.