Stížnosti bývalých i některých současných zaměstnanců na ředitelku Domu dětí a mládeže v Blansku (DDM) Blanku Kostkovou se v pondělí dostaly na pořad jednání radních Jihomoravského kraje, který DDM zřizuje. „Kontroly odhalily v práci paní ředitelky nesrovnalosti. Přijali jsme proto určitá opatření. Paní ředitelku ale neodvoláme,“ shrnul jednání radních náměstek hejtmana Stanislav Juránek, který má na starost oblast školství.

Juránek opatření více přiblížit nechtěl. „Jsem vázán zákonem ohledně osobních údajů, proto nemohu být konkrétní. Jedná se ale o důrazná opatření, která nabývají platnosti v podstatě okamžitě. Jsem přesvědčen, že díky těmto opatřením dojde k nápravě a paní ředitelka bude postupovat úplně jinak,“ prohlásil náměstek hejtmana.

Blanenský deník Rovnost má k dispozici desítky vyjádření od různých lidí popisujících konkrétní situace jednání ředitelky se zaměstnanci. Stěžují si hlavně na psychickou šikanu, ponižování, protichůdné příkazy, používání vulgarit ze strany ředitelky, neprofesionální vedení i zneužívání služebního auta. Někteří z nich dlouhodobý tlak řešili výpovědí, letos po čtrnácti letech v DDM takto odešla například i zástupkyně ředitelky, jiní skončili v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Svoje stížnosti poslali nejen na Jihomoravský kraj, ale i k dalším institucím.

Situace se podle pracovnic, které byly také podepsány pod stížnostmi, nezlepšila ani po návratu do práce po neschopence. Jejich věci i pracoviště byly jinde, jedna z nich například musela první dny v práci sedět na chodbě a nesměla se volně pohybovat po budově DDM. Druhá již po návratu do práce neměla povolen přístup ke keramické peci, i když keramické kroužky v DDM vedla devět let. „Také jsem se dozvěděla, že již nejsem vedoucí původního oddělení, což se po pár dnech zase najednou změnilo. Moji pracovní poštu kontroluje nový kolega a posílá ji paní ředitelce, což mi velmi ztěžuje komunikaci s rodiči dětí, které docházejí do kroužků, jež mám na starosti,“ uvedla některé z příkladů pracovnice Romana Mišurcová.

Ředitelka DDM Blanka Kostková se k pondělnímu rozhodnutí krajských radních zatím vyjadřovat nechce. „V této chvíli nemám k dispozici žádné písemné rozhodnutí z jednání rady, ke kterému bych se mohla vyjádřit. Nemohu přijímat jakákoliv opatření, dokud nebudu s rozhodnutím oficiálně seznámena,“ uvedla.

Romana Mišurcová si cení toho, že stížnosti zaměstnanců úředníci vzali vážně a zabývali se jimi. „Chtěla bych poděkovat například pracovníkům Inspektorátu práce, kteří toho pro nás udělali opravdu hodně. Rozhodnutí krajských radních, ať je jakékoliv, respektuji, každopádně to, že přijali nějaká opatření, beru tak, že v DDM dochází k závažným pochybením paní ředitelky. Jak toto řešení ovlivní stávající situaci v DDM, se jistě brzy ukáže,“ uvedla Mišurcová. Ta je odhodlána se v případě nutnosti na zřizovatele v budoucnu znovu obrátit. „Pokud se chování paní ředitelky diametrálně nezmění, budu na zřizovatele opět apelovat. Lehkovážné přijetí nespravedlnosti totiž vede k osobní rezignaci a ovlivňuje tak i dění ve společnosti,“ dodala.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek tvrdí, že DDM nyní bude pod bedlivým dohledem zřizovatele. „Sám se tam osobně chystám, abych situaci poznal přímo na místě. Případné opakované nerespektování opatření rady kraje by mohlo vést až k odvolání paní ředitelky,“ dodal s tím, že za to, co prokázaly kontroly v DDM, nemůže být podle zákona ředitelka odvolána.