Ze tří investičních akcí, kterým dala rada Jihomoravského kraje zelenou, je nejaktuálnější průtah Skalicí nad Svitavou. Správa a údržba silnic však musí ještě vybrat firmy, které rekonstrukce silnic provedou. „Ve Skalici nad Svitavou bychom se stavebními pracemi chtěli začít v květnu. Na druhém místě je oprava silnice v Pilském údolí, kde bychom mohli začít v červnu nebo červenci. Na průtah Benešovem a jeho místní částí Pavlovem se dostane zřejmě o letních prázdninách," řekla vedoucí technickosprávního úseku blanenské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Eva Zouharová.

Skaličtí se tak už letos dočkají oprav mostu na návsi. „Most je v havarijním stavu, a je tak zúžený do jednoho jízdního pruhu. Opravit potřebuje také opěrná zeď u Mladkova. Ta je ve špatném stavu už mnoho let a i u ní je silnice zúžená jen do jednoho pruhu," přiblížila Zouharová.

Dodala, že s rekonstrukcí zdi a mostu spojí silničáři také opravu povrchu silnice. „Silnici je potřeba snížit kvůli tomu, že z ní stéká voda do okolních domů," vysvětlila Zouharová.

Skaličtí se stavebních dělníků už nemůžou dočkat. „Doprava v obci bude díky opravené silnici bezpečnější. Navíc s ní spojíme i investiční akci obce. Chceme totiž opravit i kanalizaci, veřejné osvětlení a položit elektrické vedení do země," přiblížil starosta Skalice nad Svitavou Petr Řezníček.

S opravami však bude spojené dopravní omezení. „Pro místní provoz a hromadnou dopravu budou omezení minimální. Pro tranzitní dopravu však musíme udělat objížďku," přiblížila Zouharová.

Celá akce podle ní bude stát do třiceti milionů korun. K tomu zaplatí až devět milionů obec.

V červnu až červenci chtějí silničáři začít s rekonstrukcí silnice v Pilském údolí. „Tento projekt je rozdělený na dvě etapy. Začneme úsekem od Lhoty Rapotiny po most v Pilském údolí," řekla Zouharová s tím, že i v Pilském údolí je most v havarijním stavu.

V údolí pod boskovickým hradem tak silničáři opraví most i povrch vozovky. „Silnice je tam v hrozném stavu už dlouhá léta, průjezd na mostě je zúžený do jednoho jízdního pruhu. Na rekonstrukci silnice se tak velmi těšíme. Vede tudy od nás hlavní trasa na Boskovice a po této silnici od nás jezdí i autobusy. Opravit by ale potřebovala i silnice z Pilského údolí nahoru na Újezd u Boskovic, na to si ale asi ještě několik let počkáme," komentoval připravované úpravy starosta Újezdu u Boskovic Miroslav Odehnal.

Oprava cesty v Pilském údolí se však bez uzavírek podle Zouharové neobejde. „Doprava tak bude vedena objízdnými trasami," upozornila Zouharová.

I první část oprav v Pilském údolí podle ní vyjde na necelých třicet milionů korun.

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání minulý čtvrtek schválila i rekonstrukci průtahu Benešovem a jeho místní částí Pavlovem. „S tou začneme nejspíš o letních prázdninách. Bude se jednat o rekonstrukci povrchu vozovky," přiblížila plánovanou akci Zouharová s tím, že silnice v obci už je ve velmi špatném stavu.

Tam bude v době prací doprava omezená jen částečně. „Při vjezdu do Benešova se ale bude opravovat i kanalizace, kde bude muset být silnice uzavřená úplně. Řidiči tak budou muset jezdit po objízdných trasách," řekla Eva Zouharová.

Za opravu silnice v Benešově zaplatí Správa a údržba silnic blanenské oblasti Jihomoravského kraje necelých třicet milionů korun stejně jako v předchozích dvou plánovaných akcích.

Peníze na rekonstrukce dostane Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. „Podmínkou přidělení prostředků z tohoto fondu je dokončení staveb v letošním roce," vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Zdeněk Pavlík.