Mezi ně patří Malá Haná, a tak osm obcí a město Velké Opatovice může žádat o dotace, které jsou pro ostatní obce zavřené. „Obce ze socioekonomicky slabších mikroregionů mohou využít dotační titul pět, který je určen na projekty, které povedou k rozvoji obce. Ostatní obce pak mohou žádat jen v dotačním titulu osm, tedy na dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí a svazků obcí,“ vysvětlil rozdíl Petr Holeček z odboru kanceláře hejtmana. Ten dodal, že o dotaci, přičemž její maximální výše na jednu akci může být tři sta tisíc korun, mohou žádat obce po celý únor.

Starostové obcí na Malé Hané si možnost získat peníze navíc určitě nenechají ujít. „Budeme žádat. Máme naplánované tři projekty, mezi kterými se ještě budeme rozhodovat,“ uvedl starosta Úsobrna Jaroslav Janda. Také v Uhřicích se ještě budou zastupitelé radit. „Peníze bychom ale nejspíše použili na opravu obecního úřadu a ještě několik dalších oprav v obci,“ naznačil starosta Miroslav Hartl.

Vedoucí muž Malé Roudky František Lizna chce žádat o peníze na opravu místních silnic. „Potřebujeme opravit cestu k bytové zástavbě, k víceúčelovému hřišti a snad by nám vyšly peníze i na opravu silnice k výletišti ve Skočově Lhotě,“ vyjmenoval Lizna. Do silnice míní investovat také zastupitelé ve Světlé. Jak uvedl starosta Jiří Cikánek, díky dotaci by tak zpevnili cestu podél potoka a také vyčistili jeho část.

Špatný stav silnic trápí i vedení v Šebetově. „Předložíme projekt na opravu silnice v části obce zvané Na Mezi. První část už máme hotovou z loňska a druhou část bychom tak mohli letos dokončit,“ popsal starosta Zdeněk Čížek, který upřesnil, že zhruba čtyři sta metrů dlouhý úsek nového asfaltobetonového povrchu vyjde kolem šesti set tisíc korun. Rovněž Borotínští se do programu zapojí. „Plánujeme opravit sociální zařízení v kulturním domě,“ prozradil starosta Zdeněk Toul.

O peníze budou obce žádat i jako celek v rámci mikroregionu Malá Haná. „Není to ještě zcela jisté, ale plánujeme podat dva projekty. První je na opravu střechy v budově záchranné služby ve Velkých Opatovicích. V druhém projektu bychom se snažili získat peníze na úpravy ve zdravotním středisku v Šebetově, aby zde tak vznikla výdejna léků, která tu velmi chybí,“ dodal šebetovský starosta.