Když si starostka Skrchova Věra Kolářová přečetla vyjádření krajských pracovníků, oddychla si. „Kraj nám dal za pravdu a stavba je zastavena. Nechceme brát lidem z Borové vodu, dokonce jí máme dost. Nesmí to být ale na úkor našich lidí,“ míní starostka s tím, že pokud by se na prodloužený vodovod napojilo v Borové osm domácností, snížil by se tlak v pěti domech, které stojí ve Skrchově na kopci.

„Už nyní tam mají minimální tlak. To by se dalo vyřešit třeba domácími tlakovými čerpadly, ty by si ale lidé museli zaplatit ze své kapsy. Nikdo z odborníkům nám navíc nechtěl podepsat prohlášení, že ke snížení tlaku v těchto domech po napojení Borové skutečně nedojde,“ nastínila Kolářová. Ta se Skrchovskými podala odvolání na krajský úřad. Ten jí dal za pravdu tento týden.

V dokumentu se píše. „Nemůžeme další rozšíření vodovodu povolit. Provozní tlak ve výše položených domech ve Skrchově je nedostatečný. Připojením další části veřejného vodovodu dojde k prohlubování tohoto nedostatku i k problémům s dodávkou pitné vody a tedy i k poškozování práv připojených lidí,“ citujeme zprávu vedoucí odboru životního prostředí Anny Hubáčkové. Podle zprávy by tento stav ohrozil některé napojené lidi i na životě, a to v době požáru. Tlakové domovní stanice, které by problém vyřešily, navrhuje Hubáčková začlenit do navrhované stavby.

Odborníci dali dříve stavbě zelenou, za svým názorem si stojí. Tvrdí, že napojení Borové by nemělo na snížení tlaku ve skrchovských domech vliv. „Když podali Skrchovští odvolání, napsal nám své stanovisko projektant. I podle něj by ke snížení tlaku nedošlo,“ poznamenal Milan Šeránek z Vodárenské akciové společnosti.

Nyní čekají Skrchovští na další tah Letovic. Ty mají akci pod palcem. „Mohou opravit třeba starý nefunkční letovický vodovod, který vede v lesích,“ navrhla skrchovská starostka.

Letovickým radním nezbývá, než počkat na názor projektanta. „Jisté ale je, že protáhnutí funkčního vodovodu z Letovic by vyšlo mnohem dráž, než jej vést ze Skrchova. Dnes probereme varianty řešení se Svazkem vodovodů a kanalizací. V této době mají lidé nárok na kvalitní vodu přímo z kohoutku. Skrchov se nechová fér,“ míní místostarosta Letovic Vladimír Stejskal.

Domy v Borové mají své vlastní studně. Po většinu roku ale zejí prázdnotou. „Ze studně můžeme brát jen na jaře, když je víc vody. Jinak musíme k řece Svitavě, abychom mohli třeba zalít záchod. Pro vodu na vaření a praní musíme jezdit k synovi. A automatická pračka? To u nás neexistuje vůbec,“ popsala své každodenní starosti Iva Odehnalová z Borové.