Další díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

„Za druhé světové války byl Senetářov vystěhován a lidé si dali slib, že když se do vesnice vrátí, postaví nový kostel,“ vypráví Petr Zouhar ze Senetářova. Po válce se vrátili, nejprve spravovali svoje domy a později se rozhodli splnit svůj slib. V červnu roku 1969 byl položen základní kámen. Stavělo se svépomocí. Obyvatelé obce včetně mnoha věřících z okolí sami pracovali na stavbě ve svém volném čase. O dva roky později, v červenci roku 1971, stavbu dokončili. „V době normalizace to byl takový malý zázrak,“ upozorňuje Zouhar. Kostel však nebylo povoleno oficiálně vysvětit, proto byl vysvěcen tajně. Slavnostně vysvěcen byl až v roce 1991.

Velkou zásluhu na stavbě kostela měl jedovnický kněz František Vavříček, který dokázal lidi zorganizovat, podpořit a uspořádat veřejné sbírky. Architektem a autorem vnitřní úpravy kostela je brněnský umělec Ludvík Kolek. Stavba má tvar lodi. „Kostel je obrazem církve, která jako loď sbírá věřící na cestách života a vede je k nejvyššímu dobru – k Bohu, a tím k věčnému štěstí,“ vysvětluje Zouhar.

Symbolika výzdoby

Oltářní obraz tvoří trojice pláten. „Znázorňuje tři Božské osoby,“ říká Petr Zouhar. Vlevo je Stvoření vesmíru – dílo Boha Otce. Žhavý chaos přechází v řád. Objevuje se Země. Vrcholným dílem Stvořitele je člověk.

Uprostřed je Vykoupení – dílo Božího Syna. Ježíš prolévá svou krev za celé lidstvo a umírá na kříži. Oběť svého života Ježíš mezi námi stále zpřítomňuje při mši svaté, kterou ustanovil při poslední večeři. Proto je pod křížem vyobrazen stůl a dvanáct apoštolů. Dole je zrádce Jidáš, protiklad Kristovy lásky.

Vpravo je Posvěcení – dílo Ducha svatého. Boží láska zvítězila nad hříchem. Věřící člověk má tuto lásku šířit kolem sebe, a tak přispívat k proměně světa. Dílo Ducha svatého, který nás přitom vede, tedy stále pokračuje a není ještě skončeno. Proto je třetí obraz menší a porušuje rovnováhu kříže. Oltářní obraz je dílem Ludvíka Kolka.

Kostel v Senetářově:
Nedělní mše svatá: každou 2. neděli v měsíci v 9.00 hod.
Hlavní pouť: kolem 19. března (svátek sv. Josefa)

Svatostánek připomíná svaté přijímání – znázorňuje rozlomený chléb s klasy. Při pohledu na kazatelnu z boku je vidět letopočet roku dokončení stavby, kazatelna má tvar čísla 71.

Křížovou cestu namaloval akademický malíř Mikoláš Medek z Prahy.

Kostel je zasvěcen svatému Josefu. Vesnice se k tomuto světci obrací již léta. „I původní kaplička, která v obci stávala, byla zasvěcena svatému Josefu a obec má i v samotném znaku lilii, jeden z atributů tohoto světce,“ objasňuje Zouhar.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku.