Nádrž v obci slouží jako zásobárna vody pro případ požáru. Kvůli špatnému stavu už ale nedostačuje. „Nádrž má špatný přítok, je v ní málo vody. V posledních letech se v ní proto hojně tvoří řasy," popsal starosta obce Miroslav Zemánek.

Nejdůležitější tak bude zpevnění hrází a zajištění silnějšího přítoku vody. „Necháme nádrž nově oplotit a upravíme i její nejbližší okolí," řekl starosta. Opravy mají stát zhruba tři čtvrtě milionu korun. Vedení obce na ni získalo dotaci od Místní akční skupiny Boskovicko Plus. Nádrž opraví do září.

Lidé se v požární nádrži vykoupou jedině na vlastní nebezpečí. Kořenečtí ale tuto možnost přesto uvítají, protože v okolí příliš možností ke koupání není. „Nejbližší koupaliště je v Šebetově, rybníky ke koupání tu nemáme," dodal Zemánek.

VERONIKA MACHOVÁ