Ta si v katastru města na Blanensku v restituci nárokovala zhruba čtyřicet městských parcel. Převážně polí a luk. „Dohodu s kongregací podepíšeme v nejbližších dnech. Poté dojde k převodu pozemků a kongregace stáhne žalobu na město. Uzavře se tak letitý soudní spor,“ řekl Deníku kunštátský starosta Zdeněk Wetter.

Zmíněné pozemky byly do roku 1948 součástí kunštátského velkostatku a kongregace byla před znárodněním jeho posledním soukromým majitelem. V devadesátých letech byly ze státu převedeny na město. Obě strany se dohodly, že kongregace nebude po městu žádat finanční náhradu za dosavadní užívání zmíněných pozemků.

Na jednom z nich leží také sad Třešňůvka, který město v minulosti upravilo díky dotacím. „Aby město nemuselo vracet dotace, bude mít po dobu zbytku udržitelnosti tohoto projektu nájemní smlouvu s kongregací. Pozemky, které nám město převede, můžeme pronajímat nebo na nich budeme samostatně hospodařit,“ uvedla před časem generální přestavená kongregace sester Těšitelek Pavla Pichlerová.

S pozemky, které se kongregace a město léta soudně přely, nemohla ani jedna ze stran nakládat. Starosta Wetter uvedl, že o některé z nich má město stále zájem. „V minulosti jsme díky sporu nemohli například rozšířit průmyslovou zónu. Pozemky jsme nakonec získali v jiné části města. Ale o některé parcely, které nyní převedeme kongregaci, máme stále zájem. Konkrétnější být v tuto chvíli nemohu. Je to věc celého zastupitelstva. Budeme o tom v budoucnu jednat,“ řekl Wetter.

Kongregace naopak neuplatnila svůj restituční nárok na zámek v Kunštátu a přilehlé nemovitosti ve správě Státního památkového úřadu i města Kunštát.