Některé polní cesty nyní vlastní zemědělci nebo soukromí majitelé. „Kdyby se někdy třeba stalo, že někdo z majitelů svůj podíl prodá, další by se ke svému pozemku již nemusel dostat. Když bude jednotlivé pozemky spojovat obecní cesta, pak s tím nebude problém. Pospojujeme tak místa, kde se nachází převážně orná půda," popsal starosta Šebetova Zdeněk Čížek.

Vedení obce brzy požádá o spolupráci pobočku Státního pozemkového úřadu v Blansku. „Ten udělá přesnou výměru této plochy podle digitálních map. Vypracuje i podrobnou projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci. Vybudování těchto cest vždy hradí stát," upřesnil Čížek.

Nová obecní spojnice pak propojí Šebetov s katastrem Knínic. „Vítáme to, protože se cesty stanou součástí našich pozemkových úprav, na kterých právě pracujeme," řekl starosta Knínic Zdeněk Kříž.

Za propojení polních cest je rád například Alexander Mucha ze Šebetova. „Velký přínos vidím v tom, že zemědělské stroje pak již nebudou jezdit po hlavních silnicích. Když navíc ty bude potřeba někdy v budoucnu opravit a bude je nutné na nějakou dobu uzavřít, tak propojené polní cesty poslouží jako objízdná trasa pro auta a autobusy. Začne v polích v Knínicích vedle železniční trati a spojí Šebetov s Vanovicemi," popsal muž, který aktivně sleduje dění v obci a účastní se i jednání zastupitelstev.

Že nová obecní cesta bude v případě potřeby sloužit i jako náhradní objízdná trasa pro auta, hodnotí pozitivně i starosta. „To se mi hodně líbí. Vznikne tak spojnice, která povede až k Sudicím," upřesnil Čížek.