Podstatou protipovodňového projektu je svedení srážek takzvaným odlehčovacím průlehem do koryta říčky Bělé. Prakticky půjde o sníženinu terénu v délce zhruba jednoho kilometru. „Už s tím bojujeme čtvrtým rokem. Konečně jsme ve fázi, že čekáme na stavební povolení. Věřím, že do konce roku ho dostaneme," sdělil lhotecký starosta Michal Sedlák.

Stavět přitom chtěli už letos. Přípravu dokumentace však brzdily vlastnické vztahy pozemků, zdlouhavé domluvy mezi zúčastněnými stranami, ale také zaprojektování zásahů do terénu, s nimiž se původně nepočítalo. To se odrazilo i na předběžném odhadu ceny, která se původně pohybovala kolem jednoho a půl milionu korun, a obec by ji v případně nutnosti dokázala zaplatit celou ze svých prostředků. „Jenže se ukázalo, že náklady budou až šest milionů korun. Musí se totiž opevnit břehy říčky, některé stavební práce zasáhnou i pod silnici a nepočítali jsme s finančně náročným přeložením sloupu vysokého napětí nebo optického kabelu," zdůvodnil nárůst rozpočtu starosta.

Roční rozpočet obce je asi tři a půl milionu korun, takže není schopna sama celý projekt zaplatit. Proto zjišťuje různé možnosti dotace. „Vhodných dotačních titulů na taková opatření není moc. Jednu možnost nyní prověřuji, ale náš požadavek jí úplně neodpovídá," připustil Michal Sedlák.

Pokud se nepodaří žádost prosadit, budou ve Lhotě Rapotině muset počkat na příští rok. Až budou mít jasno, jak projekt zaplatí, vyhlásí výběrové řízení na firmu a práce začnou koordinovat se zemědělci, kteří pozemky obdělávají.

ANDREA ŠRÁMKOVÁ