Mezitím radní ve druhé polovině října návrh bezplatného převodu schválili. S tím, že když jej začátkem prosince posvětí i zastupitelé, stane se sokolovna majetkem města od ledna příštího roku.

Pár dní nato však boskovičtí sokolové poslali městu žádost o poskytnutí daru ve výši dvě stě tisíc korun na úhradu plynu a elektřiny. „Zároveň nám doručili i faktury a předpisy záloh do konce tohoto roku, ze kterých plyne, že pokud nenajdou zdroj financování, dostanou se do výrazné platební neschopnosti. To pak může mít vliv na převzetí sokolovny do vlastnictví města. Až natolik, že pokud by se sokolové dostali do exekuce, převod může být neplatný," vysvětlila Nedomová.

Jestli město zaplacení dluhů sokolů schválí, rozhodne až prosincové zastupitelstvo. „Po sokolech také požadujeme, aby nám předložili vývoj účetnictví. Abychom věděli, jak se dostali do dluhů a mohli odpovědně rozhodnout. Darovací smlouvu musí ještě schválit také vedení Sokola v Praze," upřesnila boskovická starostka.

Do sokolovny teče čím dál méně peněz od roku 2009. Tehdy zanikla společnost Sazka, jejímž akcionářem byla také Česká obec sokolská. „Mohli jsme si dovolit platit už jen běžnou údržbu a drobné opravy. Bez pomoci města by byl provoz sokolovny neudržitelný," vysvětlil starosta boskovického Sokola Libor Molt.

Ze znaleckého posudku, který si město nechalo pro potřeby převodu vypracovat, vyplynulo, že hodnota sokolovny včetně pozemků je jednadvacet milionů korun.