„Děti se z informačních tabulí na stezkách dozví zajímavosti z přírody, ale i zajímavosti související s obcí, jejími stavbami a historií. Všechny tři stezky končí u kostela svatého Michala. Podmínkou pro získání dotace z Programu rozvoje venkova totiž bylo to, aby vedly ke kulturní památce," uvedl starosta Vísek Stanislav Kamba.

Stezky jsou dlouhé od 1,1 do 2,6 kilometru. Celkem je na nich možné se zastavit u dvaačtyřiceti informačních tabulí. Ty nesou například název pískovec, Boskovická brázda, včelín, dravci, pravěk či fara a orlovna.

Naučná stezka Katné byla pojmenována podle lokality V Katném. Nabízí patnáct zastavení. Vine se se mírně zvlněným terénem, až v samém závěru je prudší kopec. „Ze začátku prochází lesem, brzy vyjdete na louku, a pak pokračuje při kraji lesa. Nejdelší úsek vede mezi poli, potom úvozem a podél luk až do vsi," píše se v charakteristice stezky.

Stezka K obrázku má název podle obrázku Panny Marie, který visí na jednom stromu u cesty. Stezka vede kolem bývalého pískového lomu, kde je dnes výletiště. Nabídne také výhled na Boskovickou brázdu. V závěru se vynoří z lesa a prochází podél luk s ovocnými stromy. Má dvanáct zastavení.

Patnáct zastavení nabízí stezka Písečná. Prochází lesem, který se střídá s loukami a mýtinami.