„Nové vybavení jsme pořídili z investičního fondu knihovny. Šetřili jsme na něj několik let,“ uvedl ředitel knihovny Vladimír Jančík.
Další peníze knihovna získala od města z rezervních fondů. „Kde se ušetřilo, odtud jsme převedli peníze na knihovnu,“ sdělil blanenský místostarosta Ivo Polák.

Za více než půl milionu korun knihovna pořídila nábytek do dětského a hudebního oddělení knihovny, sedm nových počítačů, deset monitorů a novou verzi vyhledávacího programu Clavius, jenž používají tři čtvrtiny knihoven v republice. „Nový systém je rychlejší a méně poruchový než ten starý. Jsme rádi, že ho máme,“ tvrdí Jančík.

Nové počítače mohou lidé používat již tři týdny. „Návštěvníci na nich můžou pracovat s textovými a tabulkovými programy a také na internetu,“ dodal Jančík. Provoz aktualizovaného vyhledávacího systému knihovna spustí na začátku listopadu.

(px)