Její název nese jméno významného moravského šlechtice a osvícence. „Je to jeho podrobný životopis. V šesti kapitolách se věnuji všem oblastem jeho života – podnikání a průmyslu, kulturní činnosti či soukromému životu," popsal autor knihy, který pracuje jako archivář v Moravském zemském archivu Brně.

Podle něj jde na Blanensku o nejobšírnější dílo o Hugovi Salmovi. Dosud o něm vycházely hlavně dílčí články v odborné literatuře. „V roce 2011 jsem měl o něm přednášku v Rájci-Jestřebí. Ta byla pro mě odrazovým můstkem, protože již delší dobu jsem chtěl o starohraběti něco napsat. Vždy jsem ho obdivoval pro jeho životní názory a široké spektrům zájmů. Byl mimořádně všestranným člověkem. Informace jsem hledal hlavně v archivech," přiblížil Sychra.

Obal nové knihy o hraběti Františku Hugovi Salmovi.

Kniha vyjde v nákladu pěti set výtisků. „Bude k dostání na rájeckém a blanenském zámku a také v některých informačních kancelářích na Blanensku," sdělil autor. Do knížky se již začetla ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. „Dostala se ke mně minulý týden a moc se mi líbí. Hugo František Salm byl významnou osobností, která se zasloužila o rozvoj blanenského regionu. Třeba blanenské železárny se díky němu staly celosvětovou špičkou ve svém oboru. Určitě si zaslouží, aby se lidé o něm dozvěděli co nejvíc," sdělila Komínková.

Na zámku v Blansku se bude v neděli od deseti hodin dopoledne konat slavnostní křest knihy. Návštěvníci si zároveň připomenou dvě stě čtyřicáté výročí od narození a sto osmdesát let od úmrtí hraběte.