Je to dvacet let od vašeho vysvěcení na kněze. Jste s povoláním pořád spokojený?
Určitě jsem. I když vím, že je to povolání specifické a pro mnoho lidí doslova tabu. Když ale člověk pozná, že něco má smysl, a když ho to navíc baví, tak už není co řešit.


Co byl zlomový moment, kdy jste se rozhodl, že se stanete knězem?
Dodnes to nevím. Až se možná časem budu víc ohlížet zpět, tak na to třeba přijdu. Vliv mělo určitě prostředí s bohatým kulturním životem, rodina, známí i neznámí lidé.


Pozorujete nějaké změny za těch dvacet let v církvi nebo ve vnímání církve nevěřícími?

Myslím si, že společným problémem „věřících“ i „nevěřících“ jsou dvě věci: předsudky a zevšeobecňování. Mnozí lidé jsou schopni někoho odsoudit a vůbec si nedají práci, aby uvažovali, diskutovali a přesvědčili se o pravdě. Další zase mají špatnou zkušenost s jedním člověkem a bez dalšího odsoudí všechny takové. Kvůli jednomu věřícímu, kvůli jednomu knězi, jednomu politikovi, jednomu policistovi, lékaři, Mongolovi, řeknou zaklínací formuli „všichni jsou stejní“. Věřící i nevěřící by měli mít občas na chvilku zavřeno s nápisem „inventura“. Už svatý Augustin říkal, že láska podporuje poznání a poznání podporuje lásku.


Pocházíte z jižní Moravy. Můžete srovnat život farnosti ve svém rodišti a v Blansku?
Pocházím z Dolních Bojanovic, což je typické Slovácko, s typickou krajinou, mentalitou, folklórem. V Blansku žiji deset let. A za život jsem poznal už tolik povah a kultur, že vím, že nemá cenu srovnávat.


Jak se vám v Blansku působí?

Zvykl jsem si už jak na lidi, tak na krajinu a na kulturu a cítím se tu opravdu jako doma.


Co si myslíte, že je nejdůležitější pro to, aby se lidé ve farnosti cítili dobře?

Nejen pro farnost, ale pro každou rodinu i obec platí, že život a lidé jsou to největší bohatství na světě. Proto každý, kdo se řídí aspoň tou nejobyčejnější (Ježíšovou) zásadou: „Měj rád druhého jako sama sebe“, bude mít možná v něčem těžký život, ale v srdci se bude určitě cítit dobře.


Hodně se věnujete výchově dětí…

Jsem optimista. Na žádnou zkaženou mládež nevěřím. Děti i mladí v sobě nosí mnoho zajímavých myšlenek. A čas věnovaný rozhovoru nebo společné práci s nimi nepovažuji za ztrace ný. Je to dvacet let, co si pro děti vymýšlím pohádky. Začal jsem s maňáskem Sedmikráskem a postupně jsem začal chodit do školek. V Brně jich bylo asi patnáct, tady jich navštěvuji sedm. V mých pohádkách nejsou nadpřirozené bytosti, ale živá příroda. Rozvíjím tak etické a snad i estetické vnímání dětí.


V kostele sv. Martina ministruje i jeden postižený chlapec?

Tomáš je sice na vozíku, ale svou vnímavostí a citlivostí je snad i před svými vrstevníky. Ostatní kluci jej už berou mezi sebe. Dokonce mu na jednu akci vyrobili terénní vozík ze starého kočárku a křesla. Sehnali dokonce i pásy z auta a na bok přidělali „rezervu“…


Blanenské dětské páteční mše jsou známé pro svou netradičnost. Co chystáte příští rok?

Asi bych měl nejdřív vysvětlit, že mše svatá je považovaná za velmi důležité dědictví po Ježíšovi. Něco jako setkání rodiny. I dnes by se tedy při ní měli všichni cítit dobře. No a páteční večerní mše je vyhrazena hlavně dětem a mládeži. Samy si nachystají písničky, samy rozehrají nástroje a rozezpívají pak celý kostel. Studenti si pro ty menší připraví místo knězova kázání dramatické zpracování buď biblického tématu nebo, jak tomu bylo loni, života významných osobností křesťanství. Pro tento rok si připravujeme experiment. Námětem dramatizací bude úplně obyčejný život, nejčastější otázky a problémy, které mohou trápit hlavně školáky. Bude to zajímavé.


Studoval jste v Římě. Co takové studium obnáší a co vám přineslo?

Snad to nevyzní chlubivě, když řeknu, že připraveným štěstí přeje. Už za starých časů jsem se učil sám italsky. Náboženských knížek až do roku 1989 by napočítal na jedné ruce. A tak jsem zkoušel poslouchat aspoň cizí rozhlas, abych se něco víc dozvěděl. V roce 1997 se uvolnilo stipendium na Lateránské univerzitě v Římě. Tam jsem strávil tři nádherné roky. Chodil jsem na přednášky vynikajících profesorů, potkal studenty nejrůznějších národností, stal se závislým na pravém kapučínu.


Jaký je váš názor na knížky o Harrym Potterovi a Šifra mistra Leonarda, které církev odsoudila?

Myslím si, že dnes je mnoho lidí líných přemýšlet a namáhat se s vlastními názory. Mají nejradši všechno naservírované a hotové. Proto nejraději čtou a sledují příběhy, u kterých nemusejí přemýšlet, ale relaxovat. To je voda na mlýn všem, kdo umějí podat třeba blaf pod rouškou vědy. Lidé jsou spokojeni, že spolkli bez námahy pilulku pravdy. Místo toho, aby si dali tu práci, naučili se třeba nějaký jazyk, sedli k odborné literatuře nebo internetu a prokousali se k jádru věci, radši stráví pseudovědecký román a jsou spokojeni, jak levně k pravdě přišli. Co se týká Harryho Pottera, tak bych uvedl snad jen to, že jsem se kdysi rozhodl koupit si sebrané pohádky bratří Grimmů. Těšil jsem se na klasiku od věhlasných pohádkářů, ale dodnes jsem knížku nedočetl, protože se to tam doslova hemžilo uřezanými hnáty a vypíchanýma očima. Zlatí Křemílek s Vochomůrkou.


Mluví se o tom, že mladí lidé ztrácejí víru. Myslíte si, že existuje něco, co by je přivedlo zpět k Bohu?

Určitě není správné někoho nutit k víře v Boha. Víra v Boha je „důvěra v Boha“, v jeho čistou pravdu a nefalšovanou lásku k celému stvoření. Vztah k Bohu vzniká obdobně jako vztah k člověku, od jiskry k světlu a teplu ohně. Pro správnou výchovu všech dětí jsou důležitá tři pé: parta, přemýšlení, práce. Dobří kamarádi jsou něco jako imunitní systém proti různým společenským škodlivinám. Schopnost uvažovat o svém jednání, mít s kým o svých názorech a pocitech mluvit, to je krok k nalezení místa na světě. Získat pocit uspokojení z výsledku své práce, nebát se překážek, to je důležité k převzetí odpovědnosti za druhé. Při tom všem musí děti doprovázet dospělý. Role Boží je podobná, představuje pro člověka zázemí, radu, možnost nových začátků, záchranu v nouzi.


Jak odpočíváte? Máte nějaký oblíbený koníček?

Poslední dobou jezdím o prázdninách do hor v severní Itálii, takže je to hlavně turistika. Mám tam v jedné vesnici nad Brixenem známého starého pana faráře a bydlím u něj na faře. Dnes už se dobře známe, ale ze začátku to bylo hodně zajímavé. Oni třeba vůbec nesnídají, zato dobře večeří. A tak když mě viděli, jak se hned po ránu pevně držím štrycle domácího chleba namazaného máslem a zapíjím to mlékem, tak nenápadně sledovali, jestli to se mnou nešvihne a pozvolna neumřu.


Měl by se kněz a církev míchat do politiky?

Svou úlohu v politice chápu obdobně jako u výchovy dětí. Učit druhé svobodně a kriticky uvažovat, nenechat sebou manipulovat a hlavně si pořád uchovávat důvody k sounáležitosti, k solidaritě, bez které zhyne demokracie i obec. Předloni jsem na gymnáziu přednášel třeba o používání lži a polopravdy v reklamě, marketingu, politice, loni zase o tom, co všechno je dnes v evropské společnosti a naší mentalitě samozřejmostí a co by přitom nebylo, nebýt kdysi vlivu křesťanských myšlenek. Před časem jsem objednal několik dílů pořadu EXIT 316 vysílaného Českou televizí. Je to vynikající podklad pro diskuzi o nejrůznějších problémech dnešní mládeže. Už jsme se staršími žáky domluvení, že se tomu budeme v příštím školním roce věnovat v rámci vyučování. Tak uvidíme, jací z nich budou jednou politici.


Co chystá blanenská farnost?
Činností vyvíjených ať už přímo farností anebo ve spolupráci s dalšími organizacemi je dost. Všímám si, že víra je často velmi silným motivem k tomu, aby nejen dospělí, ale i mládež dělali něco pro druhé. Až na nějaká organizační setkání jsou všechny akce otevřené pro veřejnost, ať už probíhají v kostele nebo jinde.


Jak probíhají archeologické výzkumy v kostele?

Výsledky archeologické sondy vykopané loni už byly publikované. Jedním z důležitých závěrů bylo to, že kostel skoro určitě „stojí na skále“, i když pár metrů od zdi už je jen hluboká hřbitovní hlína. Oprava zdi pod kostelem byla přesto dokončena. Nyní by měla udržet i nově vznikající park Karoliny Meineke s jejím pomníčkem. A v areálu by měly v příštím roce vykvést odrůdy růží z národního genofondu v živém plotu ve tvaru C (jako Carolina) a M(jako Meineke). Otázka celkového archeologického průzkumu v kostele je zajímavá, protože velký kostel zde stál už počátkem 12. století, ne-li dřív.


Jakou máte zkušenost se spoluprací s ostatními církvemi v Blansku?

Dobrou až výbornou. Scházíme se pravidelně jednak jako představení jednotlivých křesťanských obcí a pak se také koná jednou měsíčně společná modlitba a četba Písma pro všechny. Některé akce v roce plánujeme společně. Letos na jaře to byla příprava na slavnost Seslání Ducha svatého v dřevěném kostelíku.


Obdivujete nebo uznáváte nějakou celebritu nebo známou osobu?

Je jich strašně moc. Obdivuji každého člověka, který umí rozdávat a nepočítat, který nějak pomáhá druhým, o něco dobrého se snaží, má dobrý nápad, je férový. Uznávám třeba nenápadného Václava Čtvrtka, zvlášť pro jeho Motýla Emanuela a Makovou panenku a nebo mého známého, tichého malíře-karikaturistu Jana Hrubého, který se svou ženou Anežkou přijal do rodiny další děti a usadili se na opuštěné faře pod Troskami. Ale takových je mnohem víc.


Farnost Adamov máte taky na starost. Je tam něco zajímavého, co byste rád zmínil?

Adamov, konkrétně kostel sv. Barbory, se může chlubit evropským, ne-li přímo světovým unikátem. Je to „Světelský oltář“ s dokonalou řezbářskou prací z počátku 16. století. Přes rok byl v restaurátorských ateliérech a teď už je zase nazpátek. Něco takového se popisuje těžko, proto je nejlepší si jej prohlédnout. Připravujeme „Světelský podzim v Adamově“, několik týdnů a víkendů otevřených dveří, v plánu jsou koncerty se zajímavým obsazením nebo tisková konference. Oslavy vyvrcholí slavnou mší s brněnským biskupem poslední listopadovou neděli. K této příležitosti jsme připravili ve spolupráci s Charitou „Světelské oplatky“ z Adamova, s trojjazyčnou historií oltáře na obalu.


Máte nějakou vizi, co byste chtěl ve farnosti změnit nebo zavést?

Čím dál víc se řídím zásadou: Plánuj, jako bys tu měl žít ještě sto let. Žij, jako bys tu měl být už jen minutu. Tož tak.