„Uplatnění pro naše uživatele se nám podařilo najít ve spolupráci s Kulturním zařízením města Boskovice," řekla vedoucí Sociální rehabilitace Betany Boskovice Renata Musilová.

Jedna uživatelka boskovické Betany tak pomáhá v městské knihovně a dva další uživatelé v kině Panorama. „Jedná se o pomocné práce. V kině klienti Betany obsluhují u vstupenek, v knihovně zase jedna žena pomáhá například s razítkováním," přiblížil ředitel Kulturního zařízení města Boskovice (KZMB) Oldřich Kovář.

Krok do neznáma

Podle Musilové jsou tyto práce pro uživatele Betany velkou příležitostí. „Vnímám to tak, že většinová společnost si nedokáže představit, jak moc hendikepovaní stojí o každou podobnou šanci a kolik vlastního strachu museli překonat, aby dokázali obstát při styku s diváky nebo čtenáři v knihovně. Co my vnímáme jako samozřejmé, je pro ně velký krok do neznáma," uvedla Musilová s tím, že pro uživatele Betany jsou podobné aktivity velmi důležité.

„Vyzkouší si na vlastní kůži co to znamená pojem „sociální začleňování". Také mají díky tomu pocit, že jsou užiteční a nějak prospěšní. Je to pro ně tedy velké plus a my jsme za tuto příležitost vděční," řekla Musilová.

Krokem do neznáma byla spolupráce s uživateli Betany i pro vedoucího kina Panorama Radka Pernicu. „Prvotní obavy byly způsobené hlavně tím, že jsem neměl detailní představu o světě postižených, ale kluci mě překvapili, ukázali se být velice šikovní a zodpovědní. Celkově vnímám spolupráci jako velice podnětnou," uvedl Pernica.

Podle Kováře chce KZMB ve spolupráci s Betany pokračovat. „Spolupráce s klienty Betany se osvědčila. Celé je to založené na dobrovolnické bázi, takže to KZMB ani nijak ekonomicky nezatěžuje," dodal ředitel KZMB.