Doprovod mu na výpravách dělá manželka Lea a kamarádi. Po stopách těchto památek se vydáme nejen na Blanensku, ale také v dalších okresech. „V dnešním díle se podíváme na Třebíčsko do obce Klementice," uvedl další cíl výpravy turista z Ráječka.

Tomu při pátrání po kamenných památkách na Třebíčsku pomáhal kamarád Emanuel Nožička, který se pátrání po smírčích křížích a kamenech věnuje už řadu let. „Bádá v Třebíči a okolí. A nejsou to jen smírčí kříže, ale i další zajímavosti, které popisuje ve dvou knihách. Ty dával dohromady několik let společně se čtyřmi kamarády," dodal Přibyl.

Kámen v obci Klementice stojí u modře značené turistické stezky z Budišova do Oslavan. Jedná se o žulový opracovaný kvádr s vyčnívajícím reliéfem. Kámen se nachází asi tři sta metrů za lokalitou U Křížku. V kameni je vytesán netypický, zvláštní patriarchální kříž.

K tomuto místu se váže pověst. „Asi v polovině osmnáctého století šel touto stezkou řezník, který koupil býka a vedl jej na provaze do Budišova. Býk se ale rozzuřil a na tomto místě řezníka udupal. Ještě se traduje druhá varianta. V ní se hovoří, že řezník byl zabit jiným mužem, právě kvůli býkovi, kterého vedl," citoval Přibyl historické prameny. Podle knihy Památné kameny a pověsti na Třebíčsku se kámen v roce 1977 objevil na dvoře jednoho Čechorakušana. Po výzvě policie se památka vrátila na původní místo.

Po dalších asi dvou stech metrech je v lokalitě Trojúhelník v zemi nevelký kámen, na kterém je vytesán v rámečku letopočet 1938. Jako projev protestu proti mnichovské zradě vytesal zednický mistr pan Holubář z Klementic do tohoto kamene datum 30. 9. 1938. „Když se o tom později v době německé okupace dozvěděl majitel budišovského panství baron Richard Baratta- -Dragono, přikázal odsekat měsíc a den v tomto datu. I tak však kolemjdoucím připomínal kámen s číslem 1938 začátek poroby Československa. Kámen byl dříve obehnán plaňkovým plotem," poznamenal Přibyl.

Zdroj: Kamenné kříže Čech a Moravy, Památné kameny a pověsti na Třebíčsku