O promítání stáli občané Blanska už mnohem dříve. V roce 1912 vydalo tehdejší ministerstvo vnitra nařízení o pořádání veřejných představení kinematografických. Vázalo kinematografickou činnost na ústřední jedno až tříletou licenci a stanovilo přísné podmínky pro její udělení. „Město Blansko požádalo o licenci 22. prosince 1913. Promítat se mělo v sále hotelu Františka Placáka, kde později fungoval hotel Ježek a dnes je restaurace Punkva v Rožmitálově ulici. O koncesi také požádalo Družstvo pro stavbu tělocvičny a pro tělovýchovnou jednotu Sokol v Blansku, spolek Dělnický dům v Blansku a společnost Katolického domu v Blansku,“ upřesnil Svoboda.

Město svoji žádost o přidělení koncese podle dobových pramenů odůvodnilo takto: „Jelikož udělením koncese jedné z uvedených žádajících stran vznikla by ve zdejším městě nevraživost na stranu druhou, podává obec, která slučuje v sobě všechny strany, sama žádost za udělení této koncese."

Tunel u Adamova střeží při opravách svatá Barbora. Sošku vyrobil řezbář ze Žiliny.
Slavnostní křest: tunel u Adamova střeží při opravách svatá Barbora, podívejte

Blansko však licenci na provozování kina nedostalo. Začala totiž první světová válka. Po skončení války požádala v roce 1920 o udělení kinematografické licence v Blansku slečna Marie Vašíčková z Brna. Městská rada nedoporučuje žádost jmenované kladně vyřídit, protože o udělení kinolicence požádala zdejší družina československých invalidů. „Licence byla skutečně udělena Místní družině československých válečných invalidů v Blansku. Předmětem se stalo provozování živnosti kinematografické v Blansku s kmenovým kapitálem dvacet tisíc korun,“ doplnil Svoboda.

Název firmy byl Bio válečných invalidů pro Blansko a okolí, společnost s ručením omezením. Firma dostala povolení k postavení budovy v Korunní ulici, nyní Hybešově ulici v Blansku. Podle plánu mistra zednického Maximiliána Piláta z Brna postavili členové společnosti převážně vlastníma rukama první budovu stálého blanenského biografu. „Stavba kina stála tři sta devadesát čtyři tisíc korun. Kino mělo v přízemí čtyřiasedmdesát sedadel na první pořadí, čtyřiaosmdesát na druhé pořadí a sto šestasedmdesát sedadel na třetí pořadí. Dvacet sedadel bylo v lóžích a devětaosmdesát sedadel bylo na galeriích,“ vrátil se do historie Svoboda.

Co možná nevíte
- v roce 1927 k samotnému sálu kina byla podle plánů stavitele Mikuláše Matuly z Blanska přistavena nákladem 281 tisíc korun další provozní místnost
- v roce 1931 se v Blansku začal promítat zvukový filmv roce 1943 byl představenstvem Bia invalidů předložen velkolepý návrh projektu akademického architekta Bohuslava Fuchse z Brna na nové kino, staré kino mělo být zbouráno a na jeho místě mělo být postaveno kino nové se 771 sedadly v přízemí a 305 sedadly na galeriích, k uskutečnění toho projektu však nedošlo
- v roce 1957 došlo k další přestavbě a to k převedení provozu na promítání širokoúhlého filmu
- v roce 1963 byl dokončen magnetický záznam (plastický zvuk) čímž se blanenské kino přiblížilo k nejlepší kinematografické technice v ČSSR
- v letech 1967 – 1968 bylo provedena adaptace kina na 70 mm film. Autorem přestavby byl architekt Karel Dřevo, zahájení provozu 70 mm kina začalo 8. listopadu 1968 filmem Černý tulipán
- v roce 1980 byla pro Blansko přidělena zimní část Filmového festivalu pracujících, tento rok znamenal také zrod Filmového klubu v Blansku
- v roce 2008 došlo k výměně promítacího plátna ze 70. let, stálo bezmála 160 tisíc korun
- v roce 2011 (u příležitosti 90. výročí od založení blanenského biografu) byla provedena digitalizace kina a nákup technologie pro promítání v 3D
- v roce 2014 Blanenští opět mění promítací plátno. Nový materiál nabídl o 40 % větší odrazivost, což se projevilo na kvalitě obrazu především u snímků ve 3D, kde diváci musí použít speciální brýle. Kino má jeden z největších rozměrů promítací plochy, 14,5 x 6,5 metrů. Kvůli tomu i kvůli kvalitnějšímu nástřiku odrazivé barvy stála výměna plátna 250 tisíc korun. Díky novince však mohou Blanenští v promítacím přístroji použít lampy s nižším výkonem a delší životností.
- v roce 2019 vyměnili dělníci starou elektroinstalaci a upravili vstupní terasu se schodištěm

JAN CHARVÁT
PAVEL SVOBODA