Konal se tam v pořadí už čtvrtý ročník ročník festivalu středověké kultury Svatobor 2008. V sobotu se ve čtyři hodiny měli návštěvníci festivalu také možnost shlédnout velkolepou historickou bitvu.

Té se zúčastnilo několik desítek mužů v historických kostýmech, nechyběly ani dobové zbraně a ukázka taktiky. Temnou atmosféru bitvy pro několik stovek přihlížejících návštěvníků dokreslovala dobová hudba.