Konkrétně z období let 1962 až 1976. „Zajímají nás vzpomínky těch, kteří se účastnili archeologických vykopávek pod vedením archeologa Karla Valocha. Případně spolupracovali s jeho synem Jiřím Valochem,“ uvedla za kurátory výstavy Jana Písaříková.

Kůlna je velká tunelovitá jeskyně, prorážející skalní ostroh Pustého žlebu kilometr jižně od obce Sloup v severní části Moravského krasu. Zároveň je součástí prohlídek Sloupko-šošůvských jeskyní.