Vedení města vychází z toho, že cena za jednu tunu odpadu uloženého na skládku v příštích letech raketově poroste. Chce proto motivovat lidi, aby více třídili. „Teď lidé u nás platí pět set korun za rok. Když bude člověk třídit tak, jak má, dostane se na dvě stě korun,“ uvedla rájecká starostka Romana Synakieviczová. Naopak ten, kdo nebude odpad separovat, zaplatí pravděpodobně více. O kolik, o tom ještě rozhodnou zastupitelé.

Nový systém v Rájci-Jestřebí začne platit od příštího roku. Každá domácnost dostane pytle na třídění a čárové kódy, aby se odpad dal evidovat. „Město tak bude mít přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění. Sledovat budeme také popelnice na směsný odpad,“ podotkla starostka.

Informace o novém systému již rájecké domácnosti dostaly. „Už třídíme a myslím, že je to krok správným směrem. Hodně lidí s tím ale bude mít problém,“ řekl Martin Nezval.