Naději na zlepšení představuje pouze plánovaná cesta spojující Blansko a Boskovice. Jenže její stavba už se podle mnohých stala pouze zbožným přáním.

Situaci dlouhodobě sleduje Ludvík Kopřiva. „Kolosy o hmotnosti kolem padesáti tun jezdí kolem našich domů, ničí obecní cesty a obtěžují nás hlukem. Sám mám garáž asi deset metrů od silnice, a když projíždí kamion, dveře se pravidelně třesou. Poslední dobou navíc jezdí ve směru na Skalici nad Svitavou po cestě, která jinak není moc využívaná a její povrch rozhodně není na kamionovou dopravu stavěný. Podle toho už taky vypadá," popsal muž ze Lhoty Rapotiny.

Rozčiluje jej, že ohledně plánované cesty, která má spojit Blansko a Boskovice, se stále nic neděje. „Naši zástupci v Jihomoravském kraji mají plnou pusu slibů, ale skutek utek. Na jednáních mlčí a nic se neděje. Zajímalo by mě, jestli se takového řešení někdy vůbec dočkáme," je si jistý Kopřiva, v čem je hlavní potíž.

Bezmocní silničáři

Se stavem hlavních cest ve Lhotě Rapotině a Doubravici nad Svitavou je obeznámený také vedoucí blanenské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Miloš Bažant. „Ano, kamiony silnice v tomto úseku neustále ničí. Ale my s tím vůbec nic nenaděláme, protože jezdí po veřejně přístupných cestách, jinou možnost nemají a není v naší kompetenci jim cokoli nařizovat," konstatoval Bažant.

Starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák si je vědomý toho, že vedení Štěrkovny Herous za situaci nemůže. „Oni jsou pouze dodavatelem materiálu a trasy svých zákazníků nijak neovlivní. Jsem s nimi v pravidelném kontaktu. Jsme rádi alespoň za to, že používají technologie, díky kterým už u nás nejsou slyšet rány po různých odstřelech a dalších pracích v kamenolomu," ocenil.

Kamenolom podle něj funguje už několik desítek let. „Pamatuji si jej už jako dítě ještě za minulého režimu. Od centra obce leží vzdušnou čarou asi tři kilometry, přesto ještě na našem katastru. Naložené kamiony různých firem od něj jezdí přes nás směrem na Svitavy a Boskovice nebo přes Doubravici nad Svitavou na Rájec-Jestřebí," uvedl Sedlák.

Právě přímo centrem Doubravice nad Svitavou projíždí po frekventované silnici II/374. „Jsou to většinou obrovské těžkotonážní kolosy a naše cesty na to prostě nejsou stavěné. Nehledě na to, že začínají už v brzkých ranních hodinách a budí u nás lidi," přiblížil starosta Doubravice nad Svitavou Pavel Král.

Velmi mu vadí také to, že jejich řidiči nedodržují povolenou rychlost v obci. „Mohli by k nám někdy přijet policisté a jejich rychlost změřit. Opravdu hodně pochybuji o tom, že všichni jezdí padesátkou. Hodně záleží i na zkušenostech jednotlivých šoférů se zvolenou trasou. Kvůli tomu všemu nejen ničí silnice a víří prach, ale navíc dělají nepořádek. Z přívěsů jim totiž nezřídka padá štěrk," připomněl Král.

Oba starostové se shodli na tom, že jediným skutečným řešením je stavba plánované silnice mezi dvěma největšími městy regionu. „Doufám, že se dožiji vysokého věku. Ale stejně si nejsem jistý, jestli mě vnuci po té cestě někdy svezou," glosoval Sedlák.

Silnice, která by měla ulehčit všem obcím na frekventovaném tahu, se obyvatelé podle posledních informací nedočkají dříve než v roce 2020. Kvůli jednání s majiteli pozemků.