„Systém hlídá pohyb lidí hned na třech místech. V městské části Ptačina je kamera nainstalována u restaurace Větrník. V městské části Horka natáčí kamera u Základní školy Komenského. Třetí se nachází mezi těmito dvěma lokalitami, na Smetanově náměstí,“ popisuje rozmístění kamer vedoucí strážník Městské policie Adamov Vítězslav Černý.

Kamery by měly sloužit především k prevenci kriminality. Strážníkům ale také usnadní odhalování vandalismu a jiných přestupků. „Pro umístění kamer jsme vybrali místa, kde je velký pohyb lidí. Na těchto místech jsme museli řešit přestupky častěji než jinde,“ vysvětluje Černý.

Adamov se tak po Blansku a Boskovicích stal dalším městem v okrese, který se může pyšnit tímto moderním technickým vybavením. Zavádění kamerového systému se pomalu stává populárním trendem. Nejdůležitější roli v tomto procesu však nadále hrají peníze.

Své o tom vědí i obyvatelé městyse Lysice. Kamerový sytém by jim mohl usnadnit boj s narůstajícím vandalismem. Jeho plánované pořízení ale zablokoval právě nedostatek peněz. „Rozhodně se této myšlenky nevzdáváme. Kamery bychom chtěli zavést příští rok,“ uvedl starosta Lysic Luděk Baláč.

HANA KUBEŠOVÁ