Zástupci blanenské i boskovické radnice už určili místa, kam mohou lidé vánoční stromky odnést. Stanovili také dny odvozu. První z nich připadl v Blansku na dnešek.

Podle vedoucího odboru životního prostředí města Boskovice by lidé neměli vyhazovat stromky do popelnic a kontejnerů. „Snižuje se tím kapacita nádoby,“ uvedl Václav Ryšavý v Radničních listech města.

Boskovičtí tak mohou použité stromky odložit u stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, tedy na papír, sklo a plasty, které najdou u větších prodejen.
Ti, kteří bydlí v rodinných zástavbách, mohou stromky umístit u kontejnerů o kapacitě dvě stě čtyřicet litrů, do kterých se běžně dává papír a sklo.
Po svátků Tří králů zajistí jejich sběr firma Sita, která zajišťuje svoz odpadu na Blanensku.

Pracovníci odboru komunální údržby města Blanska určili dva termíny odvozu na sběr použitých stromů. Těch se mohou Blanenští zbavit už dnes a pak ještě devatenáctého ledna.

Úředníci vyčlenili také soubor tří stanovišť, kam lidé mohou stromky odnášet. V dané dny se tam koná vždy od patnácti hodin a dvaceti minut do osmnácti hodin a dvaceti minut svoz stromků. Přesný rozpis je k dispozici na webových stránkách města.