Ze sedmi set tun zpracovaného biologického odpadu ročně na téměř trojnásobné množství. Takový vzestup zájmu registrují v blanenské kompostárně. „Loni se nám začalo v tomto ohledu dařit a trend nejspíše udržíme i letos. Sice zatím nemůžeme tvrdit, jestli se dostaneme na dva tisíce tun, ale hodně věcí tomu nasvědčuje. Pomohla i mírná zima, tráva začala růst dříve," poznamenal Jiří Jalovecký, projektový manažer třebíčské firmy Via Alta, která blanenskou kompostárnu provozuje.

Zájemce o zpracování tuny trav a dalšího zeleného odpadu v Blansku zaplatí sedm set padesát korun. „Víme, že to není zanedbatelná částka. Vychází však z moderní technologie, kterou využíváme. Je dražší a náročnější. Proto zákazníkům nabízíme různé výhody, třeba zpětný odběr kompostu. Obce na to slyší. Momentálně navazujeme užší spolupráci s Kuřimí a svůj odpad k nám pravidelně vozí třeba Olomučanští a Vavřinečtí," sdělil Jalovecký.

Ve Vavřinci bioodpad sbírají ve vlastním sběrném dvoře. „Poté jej musíme odvézt do kompostáren a ta blanenská je nejblíže. Navíc s tamním přístupem jsme spokojení," ocenil vavřinecký starosta Miloslav Novotný.

Nový traktor

Zájem roste i v boskovické kompostárně. „Nedávno jsme kvůli tomu koupili nový traktor se speciálním zařízením za půldruhého milionu korun. Letos už totiž zpracujeme tisíc tři sta padesát tun zeleného odpadu. Reagovali jsme tak na zvýšený zájem okolních obcí. O navýšení kapacity jsme museli požádat krajský úřad," uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Boskovičtí si pronajímají na uložení většího množství zeleně ze svých zahrádek velkoobjemové kontejnery. „Už jsme mluvili i o tom, že bychom tento druh popelnic jako radnice nakoupili. Ale v nejbližší době to nejspíš nebude," oznámila Vítková.

Problematikou bioodpadu se už osm let zabývají v Jedovnicích. „Před časem se trochu změnily zákonné podmínky, takže v městysi několik specializovaných kontejnerů přibylo. Jejich vývoz má ale na starosti firma, takže netuším, kde nakonec skončí," přiznal starosta Jedovnic Jaroslav Šíbl.

Adamovští odevzdávají biologický odpad v části města nazvané Kolonie. „Víme o tom, že vzhled tohoto místa není ideální. Proto jsme požádali o dotaci na jeho úpravu a nové kompostéry a kontejnery," řekl adamovský starosta Roman Pilát.

Zelený odpad je tématem i v jiných městech. „Zatím je to nedořešené, v budoucnu navíc tuto oblast bude regulovat stát. Proto žádáme o dotaci, která by pokryla co největší část nákladů na šest nových kontejnerů. Za více než dva a půl milionu korun. Jestli všechno vyjde, tak budeme kontejnery vyvážet do blízkých Drnovic," podotkl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.