O odstranění pajasanů Boskovičtí informovali již v prosinci, bouře nevole se na jejich hlavy snesla až nyní po skácení prvního kusu. „Nelíbí se mi, že se kácí na místě, kde byl stín. Člověk si tam při procházce se psem pěkně odpočinul. V korunách stromů byli ptáci,“ řekla Deníku například obyvatelka Boskovic Lenka Němcová.

Úředníci striktně odmítají, že by porušili předpisy a některé z reakcí na sociálních sítích jsou podle nich přes čáru. Jako fotografie, kde je na jednom polenu z pokáceného stromu opuštěné ptačí hnízdo.

„Před kácením byl několikrát ze strany našeho odboru proveden monitoring hnízdícího ptactva. Bylo shledáno, že na stromě se žádné nevyskytuje. Stejnou kontrolu provádí arborista přímo při kácení. Bezprostředně po kácení byla provedena fotodokumentace, ze které je zřejmé, že se zde žádné hnízdo nevyskytuje. Otázkou tedy zůstává kdo, odkud a z jakého důvodu hnízdo přinesl. Brát se to dá také jako pokus o poškozování dobrého jména odboru,“ reagovali v prohlášení na webu města úředníci.

Upozornili, že na místě je možné u tohoto velmi odolného a invazivního druhu dřeviny s ohledem na zamezení šíření tolerovat jen samčí jedince. Ty jsou v této části města tři. Pokácený strom byla jedna ze tří samic. Před kácením do kmenu odborníci nejdříve aplikovali injektáž. Podobně jako u dalších dvou samičích stromů, u kterých se ještě v této lokalitě kácení zvažuje.

Pajasan žláznatý
listnatý opadavý strom pochází z Asie
dokáže dorůstat výšky až 25 metrů
kořenový systém může dosahovat až do vzdálenosti 300 metrů
za pomocí semen, kterých je na jednom stromě až milion, se rozšiřuje do vzdálenosti i několika kilometrů
Zdroj: www.boskovice.cz

„Injektáž byla provedena podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny, abychom se vyhnuli kořenové výmladnosti, která je pro tento druh typická. Injektáž byla účinná. Suchý strom tedy do vegetace ani přijít nemůže a na základě rozhodnutí, pokud je potřeba, může být pokácen kdykoliv během roku,“ vysvětlovali boskovičtí úředníci.

Dodali, že největším problémem těchto dřevin je jejich šíření do okolí a agresivita, se kterou vytlačuje vše, co kolem něj roste. Pajasan může dorůst až do výšky pětadvaceti metrů. Jeho odstraňování je velmi složité a nákladné. Místo chybějícího stromu bude vysazený dřezovec trojtrnný.

Další místní nelibě komentovali vyřezání keřů v ulici 17. listopadu. „To není jen ořezání, ale celková likvidace porostu a opět v nevhodnou dobu. Plánuje se nová výsadba, květinové záhony, parkovací místa?“ stojí v jednom z diskuzních příspěvků.

Mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma uvedl, že šlo o zanedbané místo plné odpadků a přespávali tam bezdomovci. Keře nahradí květinové záhony s letničkami.

„Keře nebyly odstraněny v nevhodnou dobu. Žádné ptactvo v nich nehnízdilo. Byly pouze plné odpadků a spali v nich bezdomovci. V nejbližší době zde zahradníci frézou odstraní pařezy a kořeny a připraví záhony k výsevům,“ dodal mluvčí.