„Tato silnice je velmi důležitou komunikací pro obslužnost Velkých Opatovic i okolních měst a obcí. Její současný stav je pro bezpečnost a plynulost provozu neudržitelný. Bereme na vědomí nutnost vykácení jedné strany aleje vzrostlých lip z důvodu dodržení technických parametrů rekonstruované silnice,“ uvedl jeden z místních, kteří petici podepsali, Libor Jendřejas.

Podle něj se jedná o lípy, které jsou v současné době vrostlé přímo do silnice a jejich zdravotní stav není příliš dobrý. „Navíc pokácené stromy nahradí nové. Tato náhradní výsadba zabezpečí obnovu lipové aleje tak, aby v budoucnu byla alej opět jako funkční celek,“ tvrdí muž.

Autoři první petice žádali krajské úředníky o přepracování plánovaných úprav. Podle nich se navíc v tomto úseku zvýší provoz. „Plánovaná úprava silnice povede k nárůstu kamionové dopravy a v konečném důsledku nepřinese obyvatelům obcí ležících na jmenované komunikaci proklamované pohodlí, ale naopak řadu nových problémů,“ uvedla iniciátorka první petice Alice Hrbková.

Přetížená cesta

Vykácení je potřeba i podle představitelů velkoopatovické radnice. „Nyní je na silnici doprava velmi hektická. Velká auta, dodávky a autobusy se vzájemně těžko vyhýbají, silnice je teď příliš úzká a je potřeba ji opravit," řekl místostarosta Jaroslav Bárta.

Původní výsadba lip a plány silnice podle něj nepočítaly s tím, že cesta bude někdy tolik vytížená. „Plánujeme obnovu porostu, možná i dvakrát nebo třikrát větší výsadbu, než kolik stromů vykácíme,“ doplnil. Oprava silnice má začít v říjnu.