Internetové kabely načerno položené u městského teplovodu a vodovodu. Problém, kterému nyní čelí starosta Adamova Roman Pilát jako soukromý podnikatel a jednatel firmy ABLE agency. Ta v Adamově zhruba polovině domácností dodává internet a zmíněné kabely jí patří. Na počínání, které Pilátovi údajně ušetřilo nemalé peníze, upozornili někteří Adamovští. A starosta přiznává, že v určitých věcech opravdu pochybil.

Spor, o kterém jako první informovala Mladá fronta Dnes, má kořeny v letech 2005 a 2006. Tehdy v Adamově dělali kompletní rekonstrukci teplovodů. A firma ABLE agency v čele s Pilátem, který tehdy ještě nebyl ani zastupitelem města, využila situace a do stejných výkopů nechala položit kabely s internetem. „Bohužel jsem důvěřoval, ale neprověřoval. Sice jsem od rady města získal souhlasné stanovisko, ale až loni při stavbě A-centra jsem od projektantů zjistil, že je potřeba na takové vedení mít územní povolení, které nemám," připustil Pilát.

Zbytek vedení kabelů je tak černá stavba, povolení má totiž jen na místa mimo teplovod, kde firma dělala spojnice vlastního vedení. Pokud tedy společnost nezíská stavební povolení dodatečně, bude muset v některých místech kabely vykopat. K získání stavebního povolení navíc chybí ještě podpisy vlastníků pozemků. „Problém se týká asi třetiny připojených domů. Už jsem začal obcházet jednotlivé vlastníky a ve většině případů není problém se domluvit," tvrdí starosta.

Na problém s nepovoleným vedením kabelů upozornila členka městského kontrolního výboru a zároveň zástupkyně společenství vlastníků bytového domu na Sadové Soňa Bychlerová. „Společnost pana Piláta před lety umístila u nás v domě a na střeše technologie pro poskytování internetu. Když jsme rekonstruovali střechu, zjistili jsme, že je tam změť datových kabelů, jejichž umístění vůbec neodpovídá nájemní smlouvě. Z revize navíc vyplynulo, že nejsou dodržené normy ani bezpečnostní a technické předpisy. Následně jsem ještě zjistila, že domem prochází páteřní rozvody internetu, které byly položeny při rekonstrukci teplovodů. A zatímco vedení má celkovou délku asi čtyř až pěti kilometrů, vydané stavební povolení má firma ABLE agency jen na zlomek," vysvětlila Bychlerová.

Podle ní se navíc situace opakovala i o pět let později při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v adamovské Kolonce. „V roce 2010 už byl pan Pilát v užším vedení města, a i když on sám nehlasoval, rada tehdy schválila firmě ABLE agency položení kabelů k tomuto potrubí. Stavební povolení ani územní rozhodnutí k těmto několika stům metrů se mi ale také nepodařilo najít," upozornila Bychlerová.

Vedení města ale s černými stavbami prý nemá nic společného. „Městská rada souhlasila, aby si ABLE agency do výkopu k vodovodu položila své kabely. Řídili jsme se vzorem předchozího vedení, které takto rozhodlo, a nebyl důvod k pochybám. Že si k tomu firma nevyřídila povolení a stavební úřad je nevyžadoval, už není problém města," myslí si bývalý starosta a od podzimu 2010 místostarosta Jiří Němec.

Soňa Bychlerová dodala, že zmíněné městské rekonstrukce dotoval mimo jiné i krajský úřad Jihomoravského kraje. A je proto možné, že se Pilátova firma obohatila na úkor těchto peněz. „Výkopy v takové délce stojí milióny korun, které by si jinak firma musela sama zaplatit. Také je na pováženou, že pokud je v tom výkopu něco navíc bez projektu a povolení, hrozí, že město přijde o část získaných dotací," míní žena.

O vysvětlení proto požádala adamovský stavební úřad a následně se obrátila i na krajské úředníky, aby prověřili jednání stavebního úřadu, který dlouhodobě nechce po majiteli kabelů žádné doklady a povolení podle stavebního zákona. „Chci, aby každému obyvateli města bylo měřeno stejně," tvrdí Bychlerová.

Ačkoliv ale Pilát uznává, že některé kabely jsou v zemi načerno, odmítá, že se jeho firma přiživovala na úkor města. Všechno prý společnost platila na vlastní náklady a doložit to může fakturami.

Jeho firma dodává internet také městským organizacím včetně radnice. V tom však nevidí vůbec žádný problém ani střet zájmů. „Nabídli jsme zkrátka lepší podmínky než konkurence. Pokud se to někomu nezdá, může smlouvu vypovědět a vyhlásit nové výběrové řízení. To je ale věc paní tajemnice, jako ředitelky městského úřadu," dodal Pilát.