Jedná se o důležitý krok v procesu plánování celé stavby. Díky tomu může město nyní začít vykupovat potřebné pozemky a zpracovat stavební projekt. „To, že kraj zařadil tuto variantu do svých plánů, je pro nás velice pozitivní zprávou. Proto se teď město snaží o vykoupení všech potřebných pozemků. Dokud je nebudeme mít, nemůžeme dělat nic dalšího," uvedl místostarosta Jiří Crha. Stopadesátimetrový most je v plánu už řadu let a má přijít na bezmála dvě stě milionů korun.

Po vykoupení pozemků je potřeba vytvořit projekt samotné stavby. Ten poté musí schválit kraj. Crha odhaduje, že by do této fázi mohli dospět do čtyř až pěti let. „Podmínkou je samozřejmě zajištění peněz. Předpokládáme, že se bude jednat o společnou investici s přispěním kraje a Evropské unie. Město si to totiž samo nemůže dovolit," vysvětlil místostarosta.

Zástupci Jihomoravského kraje vybírali z variant, které jim Blansko předložilo. „Variant bylo vypracováno několik, protože kraj hledal ideální způsob křížení této nové trasy s železničním koridorem a řekou Svitavou. Schválena byla verze tři, která byla už delší dobu prezentována jako ideální," dodal Crha.

Stavbou mostu chtějí Blanenští vyřešit dva velké problémy. Zlepšit dostupnost části Staré Blansko pro hasiče a záchrannou službu a minimalizovat kolony aut u železničního přejezdu. Provoz na železničním koridoru je tak hustý, že závory jsou ve špičkách spuštěné až čtyřicet minut v hodině. Auta tak často blokují i nedaleký kruhový objezd na hlavním tahu městem.

Vizualizace nového mostu v Blansku.

DOMINIK ABSOLON