* 24. dubna 1914, Šošůvka
+ 12. listopadu 1993 Znojmo

 Do jezuirského řádu Mikulášek vstoupil v roce 1930. se Věnoval činnosti s mládeží, byl duchovním rádcem Mariánských družin, Sdružení katolické mládeže a Studentské katolické akce a redaktorem Dorostu.

Sloužil zároveň jako kaplan na Vyšehradě. V březnu 1950 byl zatčen a počátkem dubna odsouzen ve vykonstruovaném procesus proti představeným řádů snovoříšským opatem Machalkou a dalšími k devíti letům těžkého žaláře.

Byl vězněn na Mírově a ve Valdicích a v pracovním táboře při lomu ve Rtyni v Podkrkonoší. Ani po propuštění v roce 1959 se nejprve nesměl vrátit k duchovní službě a živil se mimo jiné jako dělník v lomu. Povolení veřejně působit jako kněz získal až v roce 1967, kdy působil jako šéfredaktor Katolických novin.

Poté, co musel týdeník v roce 1970 opustit, sloužil jako farář v Praze-Podolí a od roku 1990 zase u svatého Ignáce z Loyoly v Praze. Na sklonku života krátce působil ve farnosti na znojemském Hradišti. Zemřel roku 1993 a byl pohřben v řádovém hrobě na Vyšehradě.