„Propadání Lopač je rozsáhlý jeskynní systém, na jehož konci je třicet metrů hluboký sifon, který je překážkou v objevování dalších prostor za ním,“ vysvětlil Ivan Balák ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ty v podzemí zřejmě jsou. Dokázal to pokus s obarvenou vodou, která po nalití v Lopači vytekla nedaleko Punkevních jeskyní, což je ve zdálenosti asi dvou kilometrů. „Voda se u Punkevních jeskyní navíc objevila až za měsíc, což by svědčilo o tom, že chodby tam budou velmi rozsáhlé a členité,“ odhaduje Balák.
Podle něj jeskyňáře v celém příštím týdnu čeká technicky velmi náročná akce. „Z celého sifonu bude nutné odčerpat vodu, bude na to potřeba vytvořit systém čerpadel a hrázek. Bude také hrozit, že dojde k závalům,“ popsal Balák.
Podle něj se ale lidé nemusí obávat, že by šlo o zásah do chráněného území. „Po průzkumu se vše zase navrátí do původního stavu,“ řekl.