Střední průmyslová škola Jedovnice vznikla v roce 1953 v prostorách po zrušené střední zemědělské škole. „Už od samého počátku se škola věnovala strojírenským a pak elektrotechnickým oborům. Ty se přizpůsobovaly potřebám podniků blanenského a boskovického regionu," řekla ředitelka školy Romana Pernicová.

V devadesátých letech ve škole přibyly i obory ekonomické. „To byly například obory technická administrativa a management strojírenství. V posledním desetiletí jsme nabízeli i obor technické lyceum. V současnosti se nabídka oborů ustálila na dvou, a to strojírenství a informační technologie," přiblížila Pernicová.

Nyní školu navštěvuje sto osmdesát tři studentů. „Dříve jsme mívali studentů více. Úbytek žáků je ale nyní na většině středních škol," poznamenala ředitelka.

Hudba i výstava

Nyní tak nejen pro studenty, ale i pro všechny příznivce školy připravuje její vedení oslavy šedesátého výročí jejího založení. To je naplánované na pátek třináctého září. Program oslav začne v deset hodin dopoledne v areálu školy. „Studenti budou mít v ten den i trochu uzpůsobený rozvrh. Součástí oslav je totiž například i otevřená výuka v odborných učebnách školy," přiblížila ředitelka jedovnické školy.

Od jedenácti hodin dopoledne pak začne prohlídka školy s výkladem a o hodinu později si školu prohlédnou i pozvaní hosté.

Oslava bude ale pokračovat i po výuce, a to v jedovnickém kulturním domě. V jeho předsálí škola připraví výstavu fotografií.

Slavnostní zahájení oslav organizátoři naplánovali na půl druhou v kulturním domě Jedovnice, kde bude následovat společenské odpoledne. Při něm se představí se svým vystoupením žáci Základní umělecké školy Jedovnice, Tom Sawyer Band, Olšověnka nebo také Pulse Family.

Od šesti hodin potom v kulturním domě začne hudební večer.