Jedovnická alej získala přes jednadvacet procent hlasů. Celkem v anketě hlasovalo více než sedm tisíc lidí.

Do soutěže ji přihlásil Jiří Židů z Brna, který v Jedovnicích také převzal ocenění. „Z vítězství mám radost a věřím, že aleji pomůže. Jedovnickou alej jsme do soutěže přihlásili proto, abychom na tuto významnou krajinnou dominantu upozornili a pokusili se získat peníze na její obnovu. Na vítezství se určitě významnou měrou podíleli i žáci základní školy v Jedovnicích a studenti místní průmyslovky," řekl Židů.

Alej před třemi lety poničila vichřice, ale přesto je stále pestrá. Má zhruba dvě stě stromů - převládají lípy s jasany, ale jsou tam i horské javory a javory mléče. U odbočky na Rudici roste i několik vzácnějších jilmů.