Před dvěma lety dostala nejvíce hlasů Novodvorská alej na území obce Vavřinec na Blanensku. Stromořadí čtyřiapadesáti lip staré přes dvě stě let tehdy uspělo v konkurenci třiapadesáti alejí. „Jedovnickou alej jsme do soutěže přihlásili společně se žáky základní školy v Jedovnicích a se studenty tamní průmyslovky. Alej před třemi lety poničila vichřice. Chtěli jsme na tuto významnou krajinnou dominantu upozornit a pokusit se získat peníze na její obnovu. Ošetření stromů v aleji je nákladná věc. Určitě se bude pohybovat v řádech statisíců," řekl Jiří Židů, který se společně s dalšími lidmi dlouhodobě věnuje památným stromům v Moravském krasu.

Podle Jiřího Židů je Jedovnická alej nejdelší v Moravském krasu. Je bezmála dva kilometry dlouhá a rozkládá se u silnice mezi obcemi Lažánky, Rudice a Jedovnice. Tvoří ji zhruba dvě stě stromů, mezi nimiž převládají lípy s jasany. Ale jsou tam i horské javory a javory mléče. U odbočky na Rudici roste několik vzácnějších jilmů.

Pomoc při obnově Jedovnické aleje nabídli odborníci z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví z Průhonic. „Z roubů odebraných nejmohutnějším stromům v aleji dopěstují stromky vhodné k dosázení mezer, které v aleji vznikly vyvrácením některých stromů. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje společně se Správou CHKO Moravský kras se snaží sehnat peníze na obnovu aleje," upřesnil Židů.