Individuální vyučování musí schválit ředitel školy a dítě musí mít posudek z pedagogicko-psychologické poradny. „Je poměrně málo škol, které domácí vzdělávání skutečně podporují," podotýká Marta Bačovská, která dělá konzultantku ohledně domácího vzdělávání na základní škole v Drnovicích a Brumově.

V boskovické základní škole jsou aktuálně dvě děti, které se učí doma. „Na přezkoušení chodí jednou za půl roku, dostávají učebnice stejně jako ostatní žáci. Učitelé k nim přistupují individuálně a občas je zvou na nepravidelné akce, aby aspoň trošku přišly mezi děti," řekl ředitel Základní školy Boskovice Vladimír Ochmanský.

Prvňáčci doma

Od září funguje domácí vzdělávání i na základní škole v Drnovicích. „V této chvíli máme jednu rodinu, která učí dítě individuálně. Rodiče dítěte jsou velmi vytížení a jezdí často do zahraničí, proto se rozhodli pro tuto variantu," sdělila ředitelka drnovické školy Miloslava Brachová.

Zkušenost se zájemci o domácí vzdělávání mají i v pedagogicko-psychologické poradně v Blansku. „Posudky na žádosti o individuální vzdělávání jsme vypracovávali. Ale těch případů je málo. Odhadem tak do desíti dětí. Ve většině případů rodiče volí tuto variantu kvůli dlouhodobým zdravotním problémům dítěte. Anebo chtějí zkusit učit prvňáčky doma," vysvětlila vedoucí pracoviště Eva Kovářová.

Jako riziko domácího vzdělávání se často zmiňuje nedostatek kontaktu s vrstevníky. „Myslím, že kontakt s vrstevníky v prostředí školy může některým dětem chybět. V kolektivu mohou děti od útlého věku poznávat ctižádostivost, mohou se porovnávat s ostatními. Naučí se respektovat, že například vyučovací hodina trvá čtyřicet pět minut a že existují pravidla, která musí dodržovat," poznamenala ředitelka drnovické školy Miloslava Brachová. Názory na začlenění dětí mezi vrstevníky se různí.

„Začleňování do společnosti probíhá u dětí v domácím vzdělávání obdobně jako u jiných dětí. Nejsou omezovány ve svých sociálních vztazích, pouze nemají jednu zkušenost a tou je škola. Ostatní zkušenosti s vrstevníky mohou mít i bohatší," uvedl dětský psycholog Václav Mertin, který se problematice individuálního vzdělávání dlouhodobě věnuje.

Podle něj by se neměly spojovat případné potíže se začleněním dětí do kolektivu právě s domácím vyučováním. „Je řada dětí, které do školy chodí a se začleněním mezi vrstevníky mají problém," poznamenal psycholog.

Marta Bačovská, která učí doma své dvě dcery, v domácím vyučování problém nevidí. „Pokud neřeknu, že se učí doma, tak to nikdo nepozná," podotkla Bačovská.

Dívka se učí s chutí. Doma v kuchyni

Kunice - V devíti letech umí šít na stroji, ráda poslouchá klasickou hudbu a učení ji baví. Přitom nikdy nechodila do školy. Elen Bačovskou z Kunic učí doma čtvrtým rokem její matka Marta Bačovská. „Učíme se většinou společně s Elenčinou mladší sestrou u kuchyňského stolu," říká matka dvou dcer.

I když oficiálně je Elenka ve třetí třídě základní školy, s domácím učením začala o rok dřív, protože jí to tak vyhovovalo. „V podstatě se nic nezměnilo, učím Elenku od narození mluvit, chodit a tak dále, tedy jen pokračujeme dál," podotýká Bačovská.

K domácímu vyučování vedlo Bačovské několik důvodů. „Ještě když jsme neměli děti, tak jsem viděla dokument o domácí škole a zalíbilo se mi to. Vzhledem k našemu bydlišti je nutné za jakýmkoliv vzděláváním dojíždět. Učení doma se tak ukázalo jako jednodušší cesta. Navíc mladší dceru nám vzali do mateřské školy až v jejích šesti letech. Když jsem s ní tedy musela zůstat stejně doma, tak jsme si říkali, proč to nezkusit," popisuje Bačovská

Podle svých slov byla spokojená s dětmi doma, ráda se s nimi učila a sama začala dálkově studovat pedagogický obor na vysoké škole. „Důležité také bylo, že sama Elenka k tomu byla nakloněná. Na počátku jsme to rozhodli samozřejmě my rodiče, ale teď ve třetí třídě už bylo rozhodnutí na ní. Má zkušenost ze základní umělecké školy a zná zážitky od kamarádů, tedy už ví, mezi čím může volit," vysvětluje Bačovská s tím, že jednou za pololetí dojíždí Elenka do školy na přezkoušení.

Pojem běžný školní den v rodině Bačovských neexistuje. Každý den je jiný. Režim je závislý na nejrůznějších zájmových kroužcích, kam matka dcery vozí. Od výtvarky přes balet, angličtinu až po hudebku. „To je podle mě také škola, pokrývá to různé oblasti rozvoje," zamýšlí se Bačovská.

MARIE TOMISOVÁ