O jeho změně se letos vedla delší jednání. „Hlasování o jednacím řádu bylo ovlivněno mnoha protinávrhy a s výsledkem nebyla ve finále řada zastupitelů spokojena,“ informoval starosta.

Pro finální návrh však nakonec hlasovali všichni přístupní zastupitelé. „Návrh, který jsme předložili, stanovuje živé vysílání obrazu i zvuku z jednání zastupitelstva, včetně zveřejnění audiovizuálního záznamu i přepisu na webu města,“ dodal Crha.

Přenos, záznam i projednávané materiály budou k dispozici na webových stránkách města v sekci Samospráva.