PETR ZAJÍČEK

„Nyní se nacházíme v největší prostoře Balcarky, Velkém dómu. Před vámi v podzemním závrtu je velký balvan, který se kdysi utrhl ze stropu. Protože se každý rok o několik milimetrů dále propadá, lze předpokládat, že jsou pod ním dosud neprozkoumané prostory…“ Tolik útržek z průvodcovského textu z nedávné doby.

Na první pohled by tak mohlo napínavé povídání o tajemném neznámu ztratit svůj půvab. Opak je ale pravdou. Skutečností zůstává, že balvan je spadlý v přirozené krasové prohlubni nazývané odborně závrt. Mezi sutí se dá pod balvanem proniknout ještě o několik metrů níže. A i když další pokračování do hloubky již není pro speleology průlezné, je zřejmé, že sutí vyplněná propast dále pokračuje.

Jeskyni Balcarku vytvořily ponorné toky potoka Lopače a Krasovského potoka. V dávných dobách proudily labyrintem chodeb pod Balcarovou skálou a neznámou cestou odtékaly pravděpodobně směrem k Macoše. Dnes se tyto krasové toky propadají do podzemí daleko níže a po několika kilometrech vyvěrají v Malém výtoku v Pustém žlebu. Speleologové postupně pronikají do komplikovaných systémů jeskyní a propastí ve Vintokách, v Lopači a dalších krasových lokalitách a dosud marně hledají větší prostory tohoto málo probádaného hydrografického jeskynního systému.

Co když ale právě tady platí pravidlo, že pod svícnem je největší tma? Průzkumníci sledují aktivní podzemní řeky, pronikají sifony a tunami nánosů, zatímco v nejnižších partiích přes osmdesát let známé Balcarky stačí odvalit jen několik balvanů…

Asi to nebude tak jednoduché, ale je pravda, že Balcarka musí mít souvislost s níže položenými, dosud neznámými jeskynními prostorami. Svědčí o tom její poloha i charakter. Objevitelé Balcarky vynaložili nemalé úsilí na zpřístupnění jeskyně veřejnosti a často sedimenty a balvany v chodbách různě přeskládávali. Během současné rozsáhlé rekonstrukce prohlídkové trasy Balcarky dochází i k postupnému odstraňování těchto nežádoucích zakládek a již se podařilo znovu objevit mnoho odboček, které sice původní objevitelé zčásti prozkoumali, ale pak byly dlouhá desetiletí nepřístupné.

Možná právě v těchto prostorách bude cesta k nečekaným objevům… A co na počátku zmiňovaný podzemní závrt ve Velkém dómu? Odstranění sutin pod velkým balvanem by bylo značně komplikované. Alespoň prozatím tedy zůstane tato cesta do neznáma uzavřena. A nebo se dočkáme situace, že se zčistajasna za ohromného rachotu propadnou sutiny do hlubin? Něco podobného už se jednou stalo. Ale o tom až příště.

PETR ZAJÍČEK