„Jednotlivé dokumenty zpracujeme pro celé katastrální území města Olešnice a budou definovat dlouhodobé cíle města ve výše zmíněných oblastech. Plány napomůžou k účelnému a efektivnímu hospodaření v těchto oblastech,“ uvedl starosta Olešnice Zdeněk Peša.