Pořádala výstavy výtvarníků amatérů i profesionálů, fotoamatérů, filmové soutěže. Současně prezentovala i vlastní výtvarné práce, zejména grafické návrhy, typografickou úpravu tiskovin vč. redakce vydávaných tisků, instalace výstav. Podílela se na vzniku Klubu mladých přátel výtvarného umění i Výtvarného studia mladých při OKS Blansko.

Jejím dalším pracovištěm byl (do roku 1991) Závodní klub ČKD Blansko. Zde se starala o výstavní program Síně umění. Navázala na dramaturgický systém založený výtvarníkem propagace ČKD Blansko Antonínem Juračkou s různorodou, ale ustálenou skladbou výstav (malířská tvorba, ilustrace, grafika, fotografie) a přidala užité umění a komorní plastiku.

V tomto období redigovala bibliofilské tisky „Kohout plaší smrt – nejmilejší knížka Františka Halase", „Sníh, hvězdy a popel" – dvanáct básní Jana Skácela, básně „Noci" Vítězslava Nezvala ručně psané a ilustrované Jiřím Hadlačem.

Irma Charvátová pracovala jako členka rady Galerie v předsálí MKS Blansko. Od roku 1991 (po zrušení Závodního klubu ČKD) nastoupila do Městského kulturního střediska Boskovice. Starala se o Galerii Otakara Kubína a v zámeckém skleníku. V nově otevřené Galerii Hradní uspořádala řadu výstav, namátkou pár jmen vystavujících: Valér Kováč, Zdeněk Macháček, Jan Hruška, Karel Rechlík, Josef Váchal, Emanuel Ranný, Jan Beran a další.

V roce 1994 přijala Irma Charvátová nabídku Základní umělecké školy Blansko k výuce výtvarného oboru, kde učí dosud. „Mohu žáky naučit držet tužku, pero, rýtko, techniku akvarelu, tisk z výšky i z hloubky, kompozici v ploše, postup při kreslení portrétu – ale to by bylo málo. Vztah, to je oč tu běží. Radost z objevování, z práce, z usilování, trápení se – to vytváří vztah. A i když to pak život semele jinak, vím, že to existuje, protože jsem to zažil," říká Charvátová.

Sama tvoří pro radost, pro známé a blízký okruh přátel. Zabývá se převážně kresbou, grafikou, písmem a airbrushem.

V roce 2009 získala Cenu města Blanska za kulturu.

PAVEL SVOBODA (autor je galerista)