V roce 2009 byla dvě ocenění Ceny města Blanska za kulturu udělena in memoriam. Od roku 1993 se tak nestalo poprvé. Hned v prvním ročníku (1993) obdržel cenu in memoriam Richard Polanský. V roce 2009 se laureáty Ceny města Blanska za kulturu stali: Jaroslav Parma, in memoriam, Vladimír Jančík, in memoriam, Irena Vrtělová, Irma Charvátová.

Výtvarnice Irma Charvátová, galeristka, učitelka výtvarných oborů. Sedmnáct let pracovala v Okresním kulturním středisku Blansko jako metodička pro foto-film-výtvarnictví. Starala se o amatérské soubory a kroužky, o jejich zakládání, vzdělávání, organizovala pro ně autorské večery, besedy, pracovní setkání. Pořádala výstavy výtvarníků amatérů i profesionálů, fotoamatérů, filmové soutěže. Souběžně zvládala i vlastní výtvarné práce, zejména grafické návrhy, typografickou úpravu tiskovin včetně redakce vydávaných tisků a instalace výstav. Podílela se na vzniku Klubu mladých přátel výtvarného umění i Výtvarného studia mladých.

Jejím dalším pracovištěm byl (do roku 1991) Závodní klub ČKD Blansko. Zde se starala o výstavní program Síně umění. Navázala na dramaturgický systém založený výtvarníkem propagace ČKD Blansko Antonínem Juračkou s různorodou, ale ustálenou skladbou výstav během celého roku (malířská tvorba, ilustrace, grafika, fotografie) a přidala užité umění a komorní plastiku.

V tomto období redigovala při ediční činnosti bibliofilské tisky „Kohout plaší smrt – nejmilejší knížka Františka Halase", „Sníh, hvězdy a popel" – dvanáct básní Jana Skácela, „Básně noci" Vítězslava Nezvala ručně psané a ilustrované Jiřím Hadlačem.

Irma Charvátová pracovala jako členka rady Galerie v předsálí Městského kulturního střediska Blansko. Od roku 1991 (po zrušení Závodního klubu ČKD Blansko) nastoupila do Městského kulturního střediska Boskovice. Starala se o Galerii Otakara Kubína a v Zámeckém skleníku v nově vzniklé Galerii Hradní uspořádala řadu výstav, namátkou pár jmen vystavujících: Valér Kováč, Zdeněk Macháček, Jan Hruška, Josef Váchal, Emanuel Ranný, Jan Beran a mnoho dalších.

V roce 1994 přijala Irma Charvátová nabídku Základní umělecké školy Blansko k výuce výtvarného oboru, kde učí dosud. Říká: „Mohu žáky naučit držet tužku, pero, rýtko, techniku akvarelu, tisk z výšky i z hloubky, kompozici v ploše, postup při kreslení portrétu – ale to by bylo málo. Vztah, to je oč tu běží. Radost z objevování, z práce, z usilování, trápení se – to vytváří vztah. A i když to pak život semele jinak, vím, že to existuje, protože jsem to zažil."

Sama tvoří pro radost, pro známé a blízký okruh přátel. Zabývá se převážně kresbou, grafikou, písmem a airbrushem.

Literatura: katalog Cena města Blanska za kulturu, 2009. Zpravodaj města Blanska, 2009, Týden u nás, 2009, internetový zdroj.

Příště: Laureát Ceny města Blanska za kulturu 2009: Irena Vrtělová, ochotnická herečka

PAVEL SVOBODA