Potvrdil to tiskový mluvčí České školní inspekce Libor Vacek.

Jak často pracovníci České školní inspekce řeší případy, kdy učitel fyzicky potrestá žáka?
„Bohužel nemohu říci, jak často se tyto případy ve školách stávají. My víme jen o těch případech, kdy se stížnost na takový případ dostane k nám. Těchto stížností bývá do roka jen několik, odhaduji, že tak dva až tři.

Jak to hodnotíte, když učiteli ujedou nervy?
Pokud se prokáže, že se něco takového stalo, tak je to selhání pedagoga. Učitel by se měl být schopen ovládnout a zvládnout chování žáků. Nikde, v žádném předpisu, se nepovolují fyzické tresty.

Jak by měla postupovat ředitelka školy nebo jaká jsou doporučení, jak v těchto případech postupovat ze strany vedení školy k učiteli?
My nedáváme žádná doporučení. Nemáme k tomu ani pravomoc. My můžeme pouze zjistit, jestli stížnost byla oprávněná, či nikoliv. Řešení či uzavření takového případu je v pracovně–právní rovině, do které inspekce vůbec nesmí zasahovat. Informujeme tedy jen stěžovatele a ředitele školy o tom, co jsme zjistili, že došlo k selhání a pochybení. Ostatní je jen na řediteli školy, protože jedině on je v pracovně právním vztahu s osobou, která může rozhodovat.

Učitelka se hájí tím, že žák, kterého udeřila, je problémový žák. Může toto obstát?
Je jedno, zda jde o problémového nebo neproblémového žáka. To rozhodně neomlouvá učitele, že použil neadekvátní prostředek k potrestání.

Co byste doporučil rodičům v případě, že se dozvědí, že jejich dítě bylo ve škole zfackováno?
Pokud rodiče mají dojem, že k něčemu takovému došlo, měli by kontaktovat v první řadě vedení školy, jejího ředitele. Tak by ostatně měli postupovat vždy, pokud mají jakoukoliv pochybnost ve vztahu k profesionálnímu přístupu učitele. Spojení se s přímým nadřízeným pedagoga, tedy s ředitelem školy, je to nejefektivnější, a také nejrychlejší řešení. Ředitel má šanci prověřit, zda k něčemu takovému došlo a za jakých okolností.
Pokud by rodič nebyl spokojen s tím, jak se k tomu postavilo vedení školy, pak může podat stížnost k České školní inspekci. To už ale ne na postup učitele, ale na postup vedení školy.

Můžete vysvětlit, z jaké legislativy vyplývá, že nejsou možné fyzické tresty na školách?
Vyplývá to obecně ze školského zákona. Není to tam ale nikde zakázáno, nicméně není to tam nikde povoleno.